วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รื้อใหม่บอร์ดคุรุสภาเหลือ 27 คน

รื้อใหม่บอร์ดคุรุสภาเหลือ 27 คน

  • Share:

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา นัดพิเศษ ที่ประชุมได้หารือถึงการปฏิรูปคุรุสภาใน 4 ด้าน คือ 1.ปรับปรุง พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 2.ด้านมาตรฐานและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 3.ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 4.ด้านการพัฒนาวิชาชีพ โดยในส่วนการปรับปรุงกฎหมาย จะมีการแก้ไข พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 เพื่อให้คุรุสภามีความคล่องตัวขึ้น ทั้งให้การปรับโครงสร้างของคณะกรรมการคุรุสภาใหม่เป็นไปอย่างเหมาะสม และกระจายที่มาของกรรมการแต่ละส่วน โดยจำนวนคณะกรรมการคุรุสภาจะลดลง แต่ยังมีผู้แทนจากส่วนต่างๆเหมือนเดิม

ด้าน ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัด ศธ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า โครงสร้างกรรมการคุรุสภาชุดใหม่ จะปรับลดจาก 39 คน เหลือ 27 คน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้