ข่าว

วิดีโอ

ปลัด พม. เปิดงานสร้างรอยยิ้มชาวชุมชนบ้านเอื้อฯ สู่สมานฉันท์

ขอบคุณภาพจากปลัด พม.

ปลัด พม.เปิดงานกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ภายใต้แนวคิด “สร้างรอยยิ้มเติมความสุขสู่ลูกบ้านการเคหะ” ของการเคหะแห่งชาติ ที่โครงการบ้านเอื้ออาทรมีนบุรี กทม. ชาวชุมชนเคหะร่วมงานอย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2559 เวลา 09.30 น. นายไมตรี อินทุสิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เป็นประธานเปิดงานจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ภายใต้แนวคิด “สร้างรอยยิ้มเติมความสุขสู่ลูกบ้านการเคหะ” ที่โครงการบ้านเอื้ออาทรมีนบุรี ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ จัดโดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิกในครอบครัวและผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรมีนบุรีและบริเวณใกล้เคียง มีนางสาวอุบลวรรณ  สืบยุบล รองผู้ว่าการฯ รักษาการแทน ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและชาวชุมชนเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยนายไมตรี ได้นำข้าราชการและประชาชนที่มาร่วมงาน ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จากนั้นนายไมตรี กล่าวเปิดงานว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ มีความมุ่งหวังที่จะลดความเหลื่อมล้ำ นำความผาสุกและรอยยิ้ม กลับคืนมาสู่ชุมชนและประชาชนทุกคนตามนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “สร้างรอยยิ้ม เติมความสุขสู่ลูกบ้านการเคหะ” เพื่อให้ชาวชุมชนมีความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจสำหรับคนไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะปีนี้ถือเป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถครบ 7 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2559  ซึ่งพสกนิกรชาวไทยต่างถวายพระพรและถวายความจงรักภักดีแด่ทั้งสองพระองค์ 

“การเคหะแห่งชาติได้รณรงค์จัดกิจกรรม สร้างรอยยิ้ม เติมความสุขสู่ลูกบ้านการเคหะ ในชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง โดยมีชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรและเคหะชุมชนเข้าร่วมงานประมาณ 30,000 กว่าคน และกิจกรรมในครั้งนี้ ที่โครงการบ้านเอื้ออาทรมีนบุรีเป็นการจัดงานครั้งที่ 17 มีชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ภายในโครงการ และบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน” นายไมตรีกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการจัดงานครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงพาณิชย์ นำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดมาจำหน่าย การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย พร้อมจัดซุ้มเกม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดนิทรรศการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ธนาคารออมสิน จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเงิน วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี จัดบริการตรวจสุขภาพ โรงเรียนเสริมสวยมีนบุรี ให้บริการตัดผมฟรี และกคช. ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพและอบรม ให้ความรู้การใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

นอกจากนี้ได้เชิญศิลปินตลก “ปุ๊กกี้” มาแสดงสร้างความบันเทิงในงานด้วย และนายไมตรี ยังร่วมสนุกตามซุ้มเกมส์ด้วย เช่น เตะฟุตบอล เข้าประตู สร้างความครึกครื้นแก่ผู้ร่วมงาน.

3 ก.ค. 2559 22:32 3 ก.ค. 2559 22:42 ไทยรัฐ