ข่าว

วิดีโอ

ชาวเขาปลื้มปีติบวชหมู่ 290 รูป ถวาย ‘ในหลวง-พระราชินี’

ขอบคุณภาพจากทีมงานวัดเบญจมบพิตรฯ

ชาวเขาจากท่ัวประเทศ ปลาบปลื้มปีติ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา 290 รูป จัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. เวลา 12.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และวัดเบญจมบพิตร ได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา 290 รูป จากทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค.2559 และเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเจริญ 84 พรรษา โดยมีการจัดขบวนแห่นาค 290 รูป เร่ิมแห่จากศาลาบัณณรศภาค เคลื่อนขบวนตามถนนนครปฐม เข้าประตูวัดหน้าพระอุโบสถ ถึงกำแพงแก้ว เวียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ จากน้ันไปหยุดตั้งขบวนที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยมีผู้ปกครองและญาติของเยาวชนชาวเขาที่มารวมบรรพชาอุปสมบท ถือเครื่องอัฐบริขารเดินตามขบวนนาค พร้อมกันนี้มีพุทธศาสนิกชนไปร่วมพิธีด้วยกว่า 500 คน

ต่อมาเวลา 13.00 น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสงคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธีได้เปิดกรวยเครื่องสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสุดดีมหาราชา ท่ามกลางความปลาบปลื้มปีติยินดีแก่ผู้ไปร่วมงานทุกคน

จากนั้นคณะกรรมการจัดงานนำนาคเข้าพระอุโบสถ ถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระอุปัชฌาย์พระสงฆ์และมอบผ้าไตรแก่นาคชาวเขา พระอุปัชฌาย์ให้โอวาทแก่นาคชาวเขา และคณะสงฆ์ร่วมพิธีอุปสมบท พร้อมกันนี้มีชาวเขาร่วมอุปสมทบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยอีกจำนวน 24 รูป.

ชาวเขาจากท่ัวประเทศ ปลาบปลื้มปีติ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา 290 รูป จัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ... 3 ก.ค. 2559 22:22 3 ก.ค. 2559 22:38 ไทยรัฐ