ข่าว

วิดีโอ

แถลงการณ์ 'ในหลวง' ฉ.30 พระอาการดีขึ้น กล้ามเนื้อพระหทัยทำงานน่าพอใจ

แถลงการณ์ในหลวง ฉบับที่ 30 คณะแพทย์รายงานพระอาการ 'ในหลวง' ดีขึ้น แต่ยังถวายออกซิเจน เพิ่มระบายน้ำไขสันหลัง-กล้ามเนื้อพระหทัยทำงานน่าพอใจ...

วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 30 ความว่า วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานสรุปพระอาการระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2559 ว่า

ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 มีพระปรอท หรือ ไข้ต่ำๆ บ้างเป็นครั้งคราว พระอาการดีขึ้น แต่ยังถวายออกซิเจน และถวายการดูแลเรื่องพระเสมหะและพระเขฬะ หรือ น้ำลาย ที่ยังมีปริมาณมาก

การถวายการตรวจติดตามพระอาการภาวะน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองมากกว่าปรกติ หลังจากได้ถวายการแก้ไขด้วยการปรับสายระบายน้ำในช่องพระนาภี หรือ ช่องท้อง ได้ถวายการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 พบว่ามีปริมาณลดลง แต่การระบายยังน้อยกว่าปรกติ คณะแพทย์ฯ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปรับสายเพื่อเพิ่มการระบายน้ำไขสันหลัง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ผลเป็นที่น่าพอใจ

พระอาการทางพระหทัย หลังจากถวายการแก้ไขการตีบแคบของหลอดพระโลหิต เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ผลการตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นระยะ และผลการตรวจพระหทัยด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (Echocardiography) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 บ่งชี้ว่า การทำงานของกล้ามเนื้อพระหทัยเป็นที่พอใจ

หากไม่มีพระอาการผิดปรกติใดๆ คณะแพทย์ฯ จะรายงานพระอาการสรุปเป็นรายเดือน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง.

แถลงการณ์ในหลวง ฉบับที่ 30 คณะแพทย์รายงานพระอาการ 'ในหลวง' ดีขึ้น แต่ยังถวายออกซิเจน เพิ่มระบายน้ำไขสันหลัง-กล้ามเนื้อพระหทัยทำงานน่าพอใจ... 3 ก.ค. 2559 16:09 3 ก.ค. 2559 16:28 ไทยรัฐ