วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดุสิตโพลคนพอใจไทยได้ปรับค้ามนุษย์อยู่เทียร์ 2 มั่นใจนายกฯ บริหารมากขึ้น

ดุสิตโพลคนพอใจไทยได้ปรับค้ามนุษย์อยู่เทียร์ 2 มั่นใจนายกฯ บริหารมากขึ้น

  • Share:

ผลสำรวจ 'ดุสิตโพล' ชี้คนพอใจไทยได้ปรับค้ามนุษย์ขึ้นเป็นเทียร์ 2 มองรัฐบาลจริงใจแก้ปัญหา มั่นใจนายกฯ ประยุทธ์ บริหารงานมากขึ้น แนะแก้ไขปัญหาต่อเนื่อง จริงจัง...

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,331 คน กรณีที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปีนี้ โดยประเทศไทยได้รับการจัดสถานะให้อยู่ใน “เทียร์ 2” ปรับสถานะให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า สหรัฐฯ เห็นถึงความมุ่งมั่น และความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยในช่วงที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

โดยเมื่อถามว่าคิดอย่างไร? กรณี สถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2559 ที่ประเทศไทยได้ปรับขึ้นเป็นเทียร์ 2 ให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น อันดับ 1 ร้อยละ 84.15 ระบุ รัฐบาลทำผลงานได้ดี เป็นที่น่าพอใจ ได้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหา อันดับ 2 ร้อยละ 81.82 ระบุ ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาต่างชาติดีขึ้น มีความเชื่อมั่นมากขึ้น อันดับ 3 ร้อยละ 70.25 ระบุ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ช่วยให้สังคมดีขึ้น มีความปลอดภัย อันดับ 4 ร้อยละ 66.34 ระบุ อยากให้แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว และ อันดับ 5 ร้อยละ 63.26 ระบุ รู้สึกดีใจกับผลที่ประกาศออกมา น่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

ต่อข้อถาม จากที่ประเทศไทยได้ปรับขึ้นเป็นเทียร์ 2 ประชาชนมีความมั่นใจต่อการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มากน้อยเพียงใด? อันดับ 1 ร้อยละ 59.20 มั่นใจเพิ่มขึ้น เพราะมีผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม สามารถจัดการแก้ไขปัญหาที่สำคัญได้ เข้าใจการทำงานของรัฐบาลมากขึ้น เชื่อว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาอื่นๆ ได้อีก ฯลฯ อันดับ 2 ร้อยละ 36.44 มั่นใจเท่าเดิม เพราะเป็นรัฐบาลทหาร มีความเด็ดขาดในการทำงาน มีอำนาจพิเศษในการสั่งการ เป็นเรื่องสำคัญของประเทศที่รัฐบาลต้องดำเนินการ ฯลฯ และ อันดับ 3 ร้อยละ 4.36 มั่นใจน้อยลง เพราะต้องรอดูผลงานต่อไป ยังตัดสินไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขปัญหาอื่นๆ ได้หรือไม่ ปัญหาเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น ประชาชนยังมีชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก ฯลฯ

เมื่อถามว่า ประชาชนอยากให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขการค้ามนุษย์ต่อไป อย่างไรบ้าง? อันดับ 1 ร้อยละ 82.12 ระบุให้เดินหน้าแก้ปัญหาต่อไป ทำอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง อันดับ 2 ร้อยละ 72.05 ระบุ ควรผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ บังคับใช้อย่างเข้มงวด มีบทลงโทษที่รุนแรง อันดับ 3 ร้อยละ 69.05 รณรงค์ ทำความเข้าใจ ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้ช่วยกันแก้ปัญหา อันดับ 4 ร้อยละ 67.32 ระบุควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ขุดรากถอนโคน กำจัดให้หมดสิ้น และ อันดับ 5 ร้อยละ 56.42 ระบุ ควรขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงาน คุ้มครองดูแลให้ถูกต้องเหมาะสม

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้