ข่าว

วิดีโอ

19 ปีสภาการหนังสือพิมพ์ฯ

โดย ซูม

วันนี้ (4 กรกฎาคม) เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของวงการหนังสือพิมพ์ไทย ที่ผมต้องขออนุญาตท่านผู้อ่าน เขียนถึงเรื่องราวของพรรคพวกกันเองอีกครั้ง

เพราะเป็นวันครบรอบ 19 ปี ของการก่อตั้ง “สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ” องค์กรอิสระที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองของหนังสือพิมพ์ไทย

ในห้วงเวลา 19 ปีที่ผ่านมา สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ผ่านร้อนผ่านหนาว ทำหน้าที่กำกับดูแลการทำหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ ที่เป็นสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ในสังกัดสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ จนได้รับการยอมรับจากผู้คนและสังคมในระดับหนึ่ง

ผมเองได้มีโอกาสเข้าไปทำหน้าที่เป็นประธานในช่วงปีที่ 5 ต่อจากพี่ “มานิจ สุขสมจิตร” บก.อาวุโสของไทยรัฐ ที่เป็นประธานก่อตั้งมา 4 ปีเต็ม สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ในวันนั้นยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก

แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเพื่อนๆกรรมการชุดเดียวกัน และคณะกรรมการชุดต่อๆมาที่มี “คุณพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร” บก.ใหญ่ของเครือมติชน และพี่ “บัญญัติ ทัศนียะเวช” นักหนังสือพิมพ์อาวุโส รับหน้าที่เป็นประธานต่อ ฯลฯ เรื่อยมาจนกระทั่งถึงยุคที่ “ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี” แห่งไทยรัฐ เป็นประธานในปัจจุบัน

ทำให้สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเป็นที่รู้จัก และเป็นที่พึ่งพาของประชาชนผู้บริโภคหนังสือพิมพ์ที่ได้รับผลกระทบจากการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ตามสมควร

อย่างไรก็ตาม เมื่อประเทศประสบกับปัญหาวิกฤติทางการเมืองตั้งแต่ช่วงต้นปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองอีกครั้ง สื่อมักถูกตำหนิว่ามีส่วนทำให้สังคมไทยเกิดความแตกแยก ทั้งที่บางครั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการใช้สื่อบุคคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือ Social Media

ดังนั้น เมื่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มีอายุครบ 19 ปีในวันที่ 4 กรกฎาคม นี้ จึงจัดปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สื่อมืออาชีพในยุคสงครามออนไลน์” โดยเชิญ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นผู้แสดงปาฐกถา

เพื่อให้สะท้อนมุมมองของคนที่เคยทำงานในหน่วยงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรี ว่ามองบทบาทของสื่อมวลชนมืออาชีพกับสื่อบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร แล้วต่อด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อเดียวกันจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหลากหลายกลุ่ม

โดยมีทั้งนักวิชาการนิเทศศาสตร์คือ ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูตรณะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ จุฬาฯ คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และคุณวาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหาร หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โดยมี คุณพีระวัฒน์ อัฐนาค ผู้ประกาศข่าวหนุ่มไฟแรงจากไทยรัฐทีวีเป็นผู้ดำเนินการสนทนา

นั่นเป็นกิจกรรมหลักๆที่จะเกิดขึ้นในวันครบรอบ 19 ปีของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน เริ่มงานตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป แต่ยังมีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจในวันเดียวกัน

ได้แก่ การประกาศผลและการมอบรางวัล “บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ดีเด่นประจำปี 2558” ให้กับหนังสือพิมพ์ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา

ท่านที่สนใจจะไปร่วมงานครบรอบ 19 ปีของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในวันนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แถมยังจะได้รับหนังสือที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมพัฒนาการของสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ฟรีๆอีกด้วย

ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงกิจกรรมในวันที่ 4 กรกฎาคมเท่านั้น แต่ตลอดเวลาที่เหลืออยู่ของปี 2559 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยังจะมีกิจกรรมวิชาการน่าสนใจอีกมากมาย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปฏิรูประบบการกำกับดูแลกันเองของหนังสือและสื่อออนไลน์ในสังกัดสมาชิก

ผมเองในฐานะที่คอยเอาใจช่วยคนรุ่นใหม่ในสภาการหนังสือพิมพ์ฯ จึงทำหน้าที่สื่อสารมายังท่านผู้อ่านให้ทราบถึงกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพที่น่าสนใจ และไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่ตัวผมเองตั้งใจแล้วว่า “งานนี้ต้องไปให้ได้” ครับ...

“ซูม”

3 ก.ค. 2559 11:09 3 ก.ค. 2559 11:09 ไทยรัฐ