วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Leg ทำให้มั่นคงขึ้น

ในสหรัฐอเมริกา เมื่อใครคนหนึ่งบอกว่าข่าวชิ้นนี้มี legs หรือมีขา ก็หมายถึง ข่าวนี้จะเป็นข่าวที่ถูกสนใจและผู้คนยังจะพูดถึง

ไปอีกนาน If a piece of news has legs, people will continue to be interested in it and talk about it.

ในสหราชอาณาจักร เมื่อใครบอกว่า I want to get my leg over you. นี่เป็นประโยคที่ not polite ไม่สุภาพแล้วนะครับ เพราะวลี get your leg over หมายถึง to have sex with someone มีเพศสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึ่ง ประโยคข้างบนจึงหมายถึง ผมอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับคุณ พูดแบบนี้ ไม่มีศิลปะ พูดตรงไปตรงมา และหยาบคายมาก

ผู้ที่จะซื้อถือหุ้นจำนวนมากเป็นอันดับสองของบริษัทต้องการพูดในที่ประชุมใหญ่ประจำปี พิธีกรถามก่อนจะยื่นไมค์ให้ว่า ท่านลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นหรือยัง? เมื่อตอบว่า “ยัง” พิธีกรจึงพูดว่า If you didn't sign a contract, you won't have a leg to stand on. ถ้ายังไม่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น การพูดอะไรยังไงของคุณก็ยังไม่มีกฎหมายรับรอง ผู้อ่านท่านครับ วลี not have a leg to stand on หมายถึง to be in a situation where you cannot prove อยู่ในสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถจะพิสูจน์อะไรได้ or legally support what you say หรือ ได้รับการรองรับทางกฎหมายในสิ่งที่คุณพูด

ผู้อ่านท่านจะเห็นว่า ฝรั่งเอา leg มาใช้ในวลีต่างๆ เพื่อสื่อถึงความมั่นคง ก็เหมือนกับขาของโต๊ะหรือขาของเก้าอี้นั่นแหละครับ ถ้าไม่มีก็ล้ม.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media  
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

3 ก.ค. 2559 10:30 3 ก.ค. 2559 10:30 ไทยรัฐ