วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทูตสหรัฐฯ เทิดพระเกียรติ 'ในหลวง' ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของสหรัฐฯ ด้วย

"กลิน เดวีส์" เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย กล่าวเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชสมภพในประเทศสหรัฐฯ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศสหรัฐฯ ด้วย ในโอกาสร่วมพิธีปลงผมนาค งานบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา 290 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่วัดเบญจมบพิตร...

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 2 ก.ค.59 ที่วัดเบญจมบพิตร กทม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับวัดเบญจมบพิตร ได้จัดพิธีปลงผมนาค ในงานบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา จำนวน 290 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 89 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค.2559 และเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยมี พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร และประธานคณะพระธรรมจาริก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี มีเยาวชนชาวเขาจากท่ัวประเทศเข้าร่วมพิธี และมีพุทธศาสนิกชนชาวไทย พร้อมทั้งผู้ปกครองของเยาวชนที่มาร่วมบรรพชาอุปสมบทเข้าร่วมงานจำนวนมาก

พร้อมกันนี้ ทางวัดเบญจมบพิตร ได้เชิญเอกอัครราชทูต 5 ประเทศ ประจำประเทศไทย เข้าร่วมพิธีด้วย ได้แก่ นายกลิน เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา, นายอิโว ซิเอเบอร์ เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์, นางเซนูกา เสนีวีรัตตะนะ เอกอัครราชทูตศรีลังกา, นายฮิเดโอะ ฟูกูชินะ อุปทูตญี่ปุ่น และนายอูเกน ดอร์จี อุปทูตภูฏาน

สำหรับ นายกลิน เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เป็นเอกอัครราชทูตที่สื่อมวลชนและผู้ไปร่วมงานให้ความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากตั้งแต่มารับตำแหน่ง มีข่าวที่ถูกมองว่ายังไม่เข้าใจประเทศไทยเท่าที่ควร และการมาร่วมงานครั้งนี้ นับเป็นการออกงานใหญ่ด้านวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เอกอัครราชทูตแต่ละประเทศ ได้รับเชิญขึ้นกล่าวปราศรัยชื่นชมการจัดงานบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส่วนนายกลิน เดวีส์ กล่าวปราศรัยใจความตอนหนึ่งว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงที่มาร่วมพิธีในวันนี้ เช่นเดียวกับผู้ปกครองของผู้ที่มาร่วมบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ในความรู้สึกของตน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย พระบรมราชสมภพในประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย อีกทั้งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวของโลกที่พระบรมราชสมภพในประเทศสหรัฐอเมริกา และเมื่อครั้งสมเด็จพระบรมราชชนกทรงสำเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา ได้เสด็จฯ ไปประจำโรงพยาบาลที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกา และโรงพยาบาลแห่งนี้ได้ให้การรักษาชาวเขาด้วยเรื่อยมา จนมาถึงกิจกรรมนี้นับเป็นความต่อเนื่องกัน" เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย กล่าว

จากนั้น นายกลิน เดวีส์ และเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ได้ร่วมขริบผมเยาวชนชาวเขาที่จะเข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทในช่วงเช้าวันที่ 3 ก.ค. และร่วมดึงเชือกโล้เสาเปิดงาน พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร และทำพิธีมอบเครื่องอัฐบริขารแก่นาคชาวเขาในพระอุโบสถ โดยพระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาส ได้มอบของที่ระลึกแก่เอกอัครราชทูตทุกคน และถวายพระพุทธชินราชแด่เจ้าฟ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก พระโอรสของสมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก กษัตริย์แห่งภูฏาน ผ่านอุปทูตภูฏานด้วย

หลังจากเสร็จพิธีแล้ว คณะเอกอัครราชทูต 5 ประเทศได้เดินเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่มาร่วมออกบูธ บริเวณวัด ขณะที่นายกลิน เดวีส์ เดินยกมือรับไหว้นักเรียนและเยาวชนที่ยืนต้อนรับตลอดทาง โดยมีหญิงสาวชาวเขาวัย 58 ปี ที่เคยไปอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เข้ามาพูดคุยกับนายกลิน เดวีส์ และขอหอมแก้มเป็นการทักทายด้วย ท่ามกลางเสียงหัวเราะชอบใจของชาวเขาที่ไปร่วมงาน

"กลิน เดวีส์" เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย กล่าวเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชสมภพในประเทศสหรัฐฯ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศสหรัฐฯ ด้วย ในโอกาสร่วมพิธีปลงผมนาค 3 ก.ค. 2559 00:02 3 ก.ค. 2559 01:26 ไทยรัฐ