ข่าว

วิดีโอ

สุเทพ ฟุ้ง! ปมนายกฯ-ครม.เขียนดี ฮึ่ม รมต.-ส.ส. หากินกับงบฯ

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปท.) ฟุ้ง โพสต์เฟซฯ รธน. ปมนายก-ครม.เขียนดี ชอบใจห้าม รมต.-ส.ส. หากินกับงบประมาณ พร้อมมีโทษห้ามลงเล่นการเมืองตลอดชีพ 

วันที่ 2 ก.ค. เมื่อเวลา 16.00 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปท.) ได้ถ่ายทอดสดด้วยโปรแกรมเฟซบุ๊กไลฟ์ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เป็นวันที่ 9 ถึงเหตุผลสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัย มีสาระเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า รัฐธรรมนูญนี้บัญญัติเรื่อง ครม. ดีมาก เริ่มตั้งแต่ ที่มาของนายกรัฐมนตรี จากความเห็นชอบของ ส.ส. โดยทั้งนายกฯ และ ครม.ต้องมีคุณสมบัติ คือ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ต้องบริหารราชการแผ่นดิน โดยรักษาวินัยการเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด และห้ามไม่ให้ทั้ง นายกฯ หรือ ครม. เข้าไปแทรกแซงในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการประจำ รวมถึงเรื่องโยกย้ายเแต่งตั้ง

นายสุเทพ กล่าวอีกว่า ที่สำคัญคือ พฤติกรรม ส.ส. หรือ กรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่วมกันแปรญัตติ เพื่อที่จะเพิ่มจำนวนเงินในบางโครงการ หรือ เพิ่มรายการบางโครงการเพื่อเอาไปเป็นประโยชน์ในทางการเมืองหรือในทางทุจริต หรือ เรื่อง งบฯ ส.ส. ที่ต่อไปนี้ทำไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติห้ามไว้ พร้อมกำหนดโทษให้ถูกเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิต อีกทั้งหากรัฐมนตรี ไปรู้เห็นเป็นใจ ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะรัฐมนตรี และต้องชดใช้เงินค่าเสียหายให้กับรัฐพร้อมดอกเบี้ย และจะกลับมาเป็นนักการเมืองอีกไม่ได้ตลอดไป ตนชอบมาก จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตนตัดสินใจที่จะไปลงประชามติ รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้.

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปท.) ฟุ้ง โพสต์เฟซฯ รธน. ปมนายก-ครม.เขียนดี ชอบใจห้าม รมต.-ส.ส. หากินกับงบประมาณ พร้อมมีโทษห้ามลงเล่นการเมืองตลอดชีพ 2 ก.ค. 2559 17:08 2 ก.ค. 2559 19:08 ไทยรัฐ