ข่าว

วิดีโอ

กกต.เผยเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิประชามตินอกเขต ถึง 7 ก.ค.นี้

กกต.เช็กยอดลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขตเลือกตั้ง มีจำนวน 2 กว่าแสนราย เปิดลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ถึง 7 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.59 นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า นับจากสำนักงาน กกต. ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2559-30 มิ.ย. 2559 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการปิดการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต และทางไปรษณีย์ ปรากฏว่า มีจำนวนผู้มีสิทธิที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด จำนวน 206,745 ราย โดยแบ่งเป็นการยื่นทางอินเทอร์เน็ต 158,423 ราย และยื่นผ่านสำนักทะเบียนอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น จำนวน 48,322 ราย

อย่างไรก็ตามการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ถึงแม้ว่าในส่วนของการยื่นความประสงค์ผ่านช่องทางไปรษณีย์ และทางอินเทอร์เน็ต จะปิดระบบไปแล้วก็ตาม แต่สำหรับประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ยังสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดได้ด้วยตนเอง  

โดยการยื่นคำขอได้ที่สำนักงานเขต สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น และสามารถยื่นคำขอเป็นกลุ่มได้ด้วยการมอบหมายผู้มีสิทธิอื่นยื่นแทน ภายในวันที่ 7 ก.ค.นี้ ในวันและเวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th

กกต.เช็กยอดลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขตเลือกตั้ง มีจำนวน 2 กว่าแสนราย เปิดลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ถึง 7 ก.ค.นี้ 2 ก.ค. 2559 14:32 2 ก.ค. 2559 15:31 ไทยรัฐ