ข่าว

วิดีโอ

พยากรณ์ประจำสัปดาห์ 03/07/59

พยากรณ์ระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2559

ชาวราศีเมษในรอบสัปดาห์นี้ ดาวเรือนเกิดเดินปกติ ก็ยังอยู่ในจุดมรณะของเรือนตัวเอง ร่วมกับเสาร์คู่ศัตรูที่ยังเดินไม่ปกติ อาจจะต้องระวังปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ อันจะเกิดขึ้นต่อเนื่อง ไม่ควรจะประมาทเรื่องสุขภาพเลย ดาวงานก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหว การเงินจะต้องไหลออกไปทางดูแลรักษาตนเองยังไม่ควรคิดเปลี่ยนแปลงงาน ถึงอย่างไรก็ยังไม่คล่องตัว ถูกคู่แข่งเอาเปรียบ ดาวยังเดินไม่ปกติหลายดวง เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต.

ชาวราศีพฤษภในรอบสัปดาห์นี้ ดาวเรือนเกิดย้ายราศีในวันที่ 9 กรกฎาคม จะมีการติดต่อเคลื่อนไหวต่างๆเพิ่มขึ้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการงานบ้าง แต่ดาวงานยังเดินถดถอย ไม่มีความก้าวหน้าใดๆ เกิดขึ้น ดาวเงินตราก็เดินตามมาสมทบ ก็ยังไม่ขาดแคลนผลประโยชน์ บุตรบริวารอาจจะทำให้ยุ่งยากใจ ดาวเทพกับมารยังเดินนำ ความขัดแย้งยังคงมีอยู่ เงินทองผ่านมือรวดเร็ว ดาวคู่ศัตรูเล็งจุดกำเนิด อาจมีปัญหากับหุ้นส่วนและคู่.

ชาวราศีเมถุนในรอบสัปดาห์นี้ ในวันที่ 7 กรกฎาคม ดาวตัวเองเริ่มเดินวกวนในเรือนการเงิน อาจจะทำให้การทำข้อตกลงไม่ราบรื่น ควรจะเลื่อนออกไปก่อนดีกว่า ก็ยังมีผลประโยชน์ ดาวคู่ศัตรูเดินในเรือนสุขภาพ อาจจะมีโรคภัยผ่านเข้ามากะทันหัน แม้จะมีดาวคู่มิตรเดินในเรือนเงินตรา ก็เดินไม่ปกติทั้งคู่ ต้องพยายามไม่ก่อปัญหาทางเงินทองขึ้นมา เพื่อนสูงวัยอาจจะช่วยคลี่คลายภาระต่างๆ ก็ต้องพยายามไม่เพิ่มภาระให้ตัวเองอีก.

ชาวราศีกรกฎในรอบสัปดาห์นี้ ดาวตัวแทนงานเดินปกติ ดาวอาเพศยังปักหลักในเรือนนี้ คอยจังหวะที่จะ พลิกผันโดยกะทันหัน ประกอบกับมีดาวคู่อริประกบดาวงาน มักจะมีปัญหาตามติดไปด้วย ด้านการเงินมีดาวเทพดาวมารเดินคู่ในเรือนเงินตรา อาจจะมีโอกาสในการแสวงหา ขณะเดียวกันก็มีผู้รอการใช้จ่าย และอาจจะมีมากกว่า อาจจะเป็นบรรดาบุตรบริวาร ผู้มีคู่ครองก็จะถูกรบกวนด้วย ก็จะต้องพยายามใจแข็งกับเรื่องดังกล่าว.

ชาวราศีสิงห์ในรอบสัปดาห์นี้ ดาวงานและดาวเงินจะทยอยเดินเข้าจุดอับเรือนเกิด ดาวเทพกับมารก็ยังเดินคู่กันในเรือนตนเอง งานอาจจะลดน้อยลงไปพร้อมๆกับรายได้ ก็ยังมีผู้ให้ความช่วยเหลือ และรบกวนพร้อมกันไป ดาวคู่อุบัติเหตุปรากฏชัด อาจจะเกิดภายในเคหสถาน หรือยวดยานพาหนะ จึงต้องรอบคอบทุกๆด้าน เงินทองมักจะถือได้ไม่นาน แสวงหามาได้ก็คิดทางใช้จ่าย ก็ต้องพยายามคิดประหยัดอย่างต่อเนื่องพอจะช่วยได้บ้าง.

ชาวราศีกันย์ในรอบสัปดาห์นี้ ดาวงานและดาวเงินเดินย้ายราศีไล่เลี่ยกัน ก็มีลักษณะเดินไม่ปกติทั้งคู่ อาจเป็นการทดลองงานหรืองานชั่วคราว อันจะได้รับผลประโยชน์ไม่ต่อเนื่อง วงการสมาคมก็มักจะนำปัญหาต่างๆเข้ามา ดาวอาเพศเล็งเรือนการเงิน บ่งบอกความผันแปรไม่แน่นอน จะต้องพยายามช่วยตนเอง ไม่ควรคิดเปลี่ยนแปลงกิจการต่างๆ ใช้ความอดทนขยันขันแข็งเป็นตัวช่วย และใช้จ่ายประหยัด จะลดความเดือดร้อนลง.

ชาวราศีตุลระยะนี้ ดาวฝ่ายศิลป์และดาวสื่อสารทยอยเดินเข้าเรือนการงาน แต่ก็เดินไม่ปกติทั้งคู่เหมือนกัน การส่งผลมักจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม ดาวเรือนเกิดก็เดินทำนองเดียวกัน บาปเคราะห์อังคารเสาร์ที่นำในเรือนการเงินก็ต้องแยกแยะ อาจจะมีผลตอบแทนแตกต่าง ถึงอย่างไรปัญหาเงินทองยังทำให้วิตกกังวลต่อเนื่อง ดาวอาเพศในเรือนตรงข้ามก็อาจพลิกผันเรื่องหุ้นส่วนและคู่ครอง ต้องอดทนและใช้เงินอย่างพอเพียง.

ชาวราศีพิจิกในรอบสัปดาห์นี้ ดาวเรือนเกิดเดินปกติร่วมกับคู่ศัตรูเสาร์ที่ยังเดินถดถอยในราศีกำเนิด มักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นง่าย การเจ็บป่วยก็อาจจะต้องผ่าตัด ต้องหลีกเลี่ยงการปะทะกับคู่แข่งในวงงาน ดาวการเงินก็ยังเดินอยู่กับคู่ปรับ ผลประโยชน์มักจะต้องแบ่งปัน ก็พอมีเงินผ่านเข้ามาบ้าง ต้องรอบคอบในการใช้เครื่องมือต่างๆ อันจะเกิดอันตรายโดยไม่คาดคิด เรื่องสุขภาพก็มักจะมีโรคภัยเกิดกะทันหัน อย่าประมาท.

ชาวราศีธนูในรอบสัปดาห์นี้ ราหูดาวมารยังประกบติดดาวเรือนเกิด จะทำสิ่งใดก็ไม่คล่องตัว ดาวงานก็เดินวกวน ยังไม่ควรทำสัญญาผูกพันใดๆ ดาวการเงินเดินหลังเรือนตัวเอง การแสวงหามักจะติดขัด การใช้จ่ายยังสิ้นเปลือง แม้เงินตราจะหายาก แต่ตัวเองมักจะใช้จ่ายตามอารมณ์ อาจจะมีวิกฤติเกิดได้บ่อย จะปรับตัวได้บ้างก็เมื่อเงินทองสะดุด ดาวอาเพศเดินในเรือนการลงทุน มักจะมีความโลภมาก อันจะทำให้เสียเปรียบง่าย.

ชาวราศีมังกรระยะนี้ ดาวเรือนเกิดยังเดินถดถอย ขณะที่ดาวคู่อริที่เดินร่วมราศีกลับเข้มแข็งขึ้น คงจะอึดอัดในการร่วมงานไม่น้อยเลย การเงินมีทั้งรับจ่ายสลับกัน อาจจะมีปัญหาต้องใช้เงินกะทันหันก็ได้ ดาวตัวเองอ่อนแอ จะทำให้มีความอดทนลดน้อยลง ดาวอาเพศเล็งเรือนการงาน ความพลิกผันมักเกิดบ่อย แม้ดาวตัวช่วยจะผ่านเข้ามา ก็ล้วนแต่เดินไม่ค่อยปกตินัก อาจจะต้องเพิ่มความขยันขันแข็งอย่างต่อเนื่องเป็นตัวช่วย.

ชาวราศีกุมภ์ในรอบสัปดาห์นี้ บาปเคราะห์คู่อริอังคารเสาร์เดินร่วมในเรือนงาน เป็นดาวคู่ขัดแย้งรุนแรง การดำเนินงานไม่ราบรื่น ยังมีดาวเทพและมารเล็งเรือนเกิด มีทั้งผู้ช่วยและขัดขวาง ระหว่างนี้ดาวเทพมีพลังเหนือกว่า จะช่วยส่งผลประโยชน์ให้บ้าง ก็คงจะต้องแก้ไขปัญหาไปตามภาวะที่เกิดขึ้น อุปสรรคจะเปลี่ยนกันเข้ามาส่งผล ถึงกระนั้นเงินทองก็ยังมีผ่านเข้า ก็ต้องระวังการใช้จ่ายให้มากขึ้น ประมาทไม่ได้.

ชาวราศีมีนในรอบสัปดาห์นี้ ดาวเรือนเกิดเดินในจุดอับ จึงมักจะต้องเผชิญอุปสรรคนานาชนิด ยังไม่ควรเปลี่ยนแปลงงาน อดทนกับงานเดิมๆไปก่อน ดาวอาเพศยังเดินนำในเรือนการเงิน ความพลิกผันในเรื่องนี้มักจะเกิดขึ้นง่าย ระหว่างนี้ดาวพื้นฐานการเงินเดินปกติ ก็ยังร่วมเรือนกับดาวศัตรู เงินทองจึงยังไม่คล่องตัว ต้องใช้จ่ายประหยัดให้เคยชิน
ดาวคู่อุบัติเหตุอยู่ในเรือนการเดินทาง หากมีความรอบคอบไม่ประมาทก็รอดพ้น.

วิสุทธิ ราศี

ชาวราศีเมษในรอบสัปดาห์นี้ ดาวเรือนเกิดเดินปกติ ก็ยังอยู่ในจุดมรณะของเรือนตัวเอง ร่วมกับเสาร์คู่ศัตรูที่ยังเดินไม่ปกติ อาจจะต้องระวังปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ... 2 ก.ค. 2559 11:04 2 ก.ค. 2559 11:07 ไทยรัฐ