วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชู “ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ” วิถีชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี, นายชวลิต ปราบพาล นายอำเภอท่ายาง, นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง, นายกฤษณ์ สมรมิตร ปลัด อบต.ยางหย่อง, นายปรีชา ผ่องใส กำนันตำบลท่ายาง, นางสาวจรรยาพร บุญเหลือ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และพระครูสิริทัศนียคุณ เจ้าคณะตำบลท่ายางและท่าคอย เจ้าอาวาสวัดท่าคอย ร่วมแถลงข่าวโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น “ตลาดต้องชม ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ” ณ ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี, องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อ.ท่ายาง, สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วม

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น (ตลาดต้องชม) ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาดแก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการ SMEs เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรสร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยจังหวัดเพชรบุรีคัดเลือกตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ อ.ท่ายาง เป็นตลาดต้องชมของ จ.เพชรบุรี เปิดงานวันที่ 9 ก.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เป็นตลาดวิถีชุมชนที่ชุมชนบริหารจัดการตนเอง โดยได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นฐานในการพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรที่มีในชุมชน ยกระดับการจำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น สินค้า OTOP ช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการกระจายรายได้สู่คนในชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอีกทางหนึ่ง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพเป็นตลาดที่มีเอกลักษณ์พาณิชย์ ได้แก่ การปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า/มีเครื่องชั่งกลางเพื่อทดสอบความเที่ยงตรงของน้ำหนักสินค้า บริเวณตลาดมีความสะอาด ร่มรื่น ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวที่มาชมจะได้รับความเป็นธรรมในการเลือกซื้อสินค้า โดยจะเปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 15.00-22.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี, นายชวลิต ปราบพาล นายอำเภอท่ายาง, นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง... 2 ก.ค. 2559 08:21 2 ก.ค. 2559 08:22 ไทยรัฐ