วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชู “ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ” วิถีชุมชน

ชู “ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ” วิถีชุมชน

  • Share:

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี, นายชวลิต ปราบพาล นายอำเภอท่ายาง, นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง, นายกฤษณ์ สมรมิตร ปลัด อบต.ยางหย่อง, นายปรีชา ผ่องใส กำนันตำบลท่ายาง, นางสาวจรรยาพร บุญเหลือ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และพระครูสิริทัศนียคุณ เจ้าคณะตำบลท่ายางและท่าคอย เจ้าอาวาสวัดท่าคอย ร่วมแถลงข่าวโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น “ตลาดต้องชม ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ” ณ ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี, องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อ.ท่ายาง, สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วม

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น (ตลาดต้องชม) ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาดแก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการ SMEs เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรสร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยจังหวัดเพชรบุรีคัดเลือกตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ อ.ท่ายาง เป็นตลาดต้องชมของ จ.เพชรบุรี เปิดงานวันที่ 9 ก.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เป็นตลาดวิถีชุมชนที่ชุมชนบริหารจัดการตนเอง โดยได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นฐานในการพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรที่มีในชุมชน ยกระดับการจำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น สินค้า OTOP ช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการกระจายรายได้สู่คนในชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอีกทางหนึ่ง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพเป็นตลาดที่มีเอกลักษณ์พาณิชย์ ได้แก่ การปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า/มีเครื่องชั่งกลางเพื่อทดสอบความเที่ยงตรงของน้ำหนักสินค้า บริเวณตลาดมีความสะอาด ร่มรื่น ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวที่มาชมจะได้รับความเป็นธรรมในการเลือกซื้อสินค้า โดยจะเปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 15.00-22.00 น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้