ข่าว
100 year

มติ สนช.รับหลักการ ก.ม.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ไทยรัฐออนไลน์1 ก.ค. 2559 20:33 น.
SHARE

สนช.รับหลักการ ก.ม.จัดซื้อจัดจ้าง รมว.คลังแจงช่วยให้เกิดความโปร่งใส ขจัดปัญหาทุจริตได้

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.59 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช.คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ...ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

โดย นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงสาระสำคัญว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายแล้ว เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเกิดความโปร่งใส ซึ่งปัญหาการทุจริตเกิดจากหน่วยงานของรัฐมีระเบียบเป็นของตนเอง บางครั้งการอนุมัติก็ไม่ได้เป็นไปตามระเบียบ ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกลาง ไม่มีระบบศูนย์กลางจัดซื้อจัดจ้างขาดการตรวจสอบ

สำหรับเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ กำหนดให้มีคณะกรรมการ 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เพื่อทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ กำหนดให้มีการผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ส่วนโทษสำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 4 หมื่นบาท ถึง 4 แสนบาท

จากนั้นที่ประชุมให้สมาชิก สนช.อภิปราย และได้ลงมติรับหลักการวาระแรกด้วยคะแนนเสียง 166 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 23 คน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯมติ สนช.ออกกฎหมายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณก.คลังสนช.ประชุม สนช.บริหารพัสดุภาครัฐผู้ประกอบการราคากลางข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวการเมือง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้