ข่าว

วิดีโอ

กรมการศาสนาจับมือทางการซาอุฯ เตรียมความพร้อมผู้แสวงบุญไปฮัจญ์

กรมการศาสนา จับมือทางการซาอุดีอาระเบีย เตรียมความพร้อมการออกวีซ่าผู้แสวงบุญไทยสำหรับพิธีฮัจญ์ ปี 2559 จะมีการนำระบบ E-TRACK online มาบันทึกข้อมูลนักแสวงบุญทั่วโลกให้ทางการซาอุฯ พิจารณา ก่อนจะยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์...

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 59 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ได้พบปะหารือกับ Mr.Rayan Hamad S. Albladi หัวหน้ากงสุลซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบีย เขตบางรัก กทม. เพื่อเตรียมความพร้อมการออกวีซ่าผู้แสวงบุญไทย สำหรับฮัจญ์ ปี 2529 ให้ได้ครบทุกคน 100% เหมือนปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในเทศกาลฮัจญ์ ปี 2559 ทางการซาอุดีอาระเบียได้นำระบบ E-TRACK online มาใช้บริหารจัดการฮัจญ์ โดยเป็นระบบบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้แสวงบุญทั่วโลก โดยกำหนดผู้แสวงบุญทุกประเทศต้องส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าระบบ E-TRACK ก่อนการยื่นขอวีซ่า ผู้แสวงบุญแต่ละรายจะต้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในระบบออนไลน์ก่อนทุกครั้ง เมื่อได้รับการอนุมัติ หรือ APPROVE จากทางการซาอุดีอาระเบีย จึงจะสามารถยื่นขอวีซ่าในระบบออนไลน์ได้ ทั้งนี้ ทางกรมการศาสนาได้เตรียมความพร้อมทุกด้านแล้ว

พร้อมกันนี้ ได้ขอความร่วมมือจากบริษัทผู้ประกอบการบางรายที่ยังดำเนินการบางเรื่องไม่เรียบร้อย เช่น รายชื่อผู้แสวงบุญ เที่ยวบิน การจัดเช่าที่พัก เป็นต้น ให้รีบดำเนินการโดยด่วน เพื่อให้การออกวีซ่าผู้แสวงบุญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

กรมการศาสนา จับมือทางการซาอุดีอาระเบีย เตรียมความพร้อมการออกวีซ่าผู้แสวงบุญไทยสำหรับพิธีฮัจญ์ ปี 2559 จะมีการนำระบบ E-TRACK online มาบันทึกข้อมูลนักแสวงบุญทั่วโลกให้ทางการซาอุฯ พิจารณา ก่อนจะยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์... 1 ก.ค. 2559 14:28 1 ก.ค. 2559 20:18 ไทยรัฐ