ข่าว

วิดีโอ

เผย ’ในหลวง’ ทรงห่วงปัญหาหนี้สินครู คณะองคมนตรีรับสนองเร่งหาวิธีแก้

‘พล.อ.สุรยุทธ์’ ให้โอวาท นร.ทุนพระราชทานต้องเป็นคนดีตามพระราชดำริ 3 ประการ ซื่อสัตย์-ขยัน-อดทน เผย ‘ในหลวง’ ทรงห่วงปัญหาหนี้สินครู ขณะที่คณะองคมนตรี รับสนองเตรียมหาช่องทางแก้ปมหนี้ครู แนะวางเงื่อนไขเข้มก่อนปล่อยกู้

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 59 พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีให้โอวาทตอนหนึ่งแก่นักศึกษาทุนพระราชทานตามโครงการกองทุนการศึกษา ในการปฐมนิเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษา โดยทรงมีพระประสงค์คือ ให้ทุกคนเป็นคนดีซึ่งประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความขยัน และความอดทน และโดยส่วนตัวเห็นว่าความดีทั้ง 3 ประการเป็นสิ่งที่เยาวชนจดจำได้ไม่ยาก แต่อยากขอให้นำไปคิดและปฏิบัติ โดยเรื่องของความซื่อสัตย์นั้นมีตัวชี้วัดที่เห็นได้ชัดเจน เช่น เก็บเงินหรือสิ่งของได้แล้วคืนเจ้าของ แต่ความซื่อสัตย์ยังมีอีกหลายประการ อาทิ การตรงต่อเวลา การรักษาคำพูด เป็นต้น

อย่างไรก็ตามแม้ทำไม่ง่าย แต่หากทำได้จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนรอบข้าง เช่น การรับปากผู้ปกครองว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ก็จะทำให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่น อีกทั้งนักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทานนั้น ต้องเห็นคุณค่าของเงินพระราชทาน และถือว่าเป็นผู้มีโอกาสและมีอนาคตอยู่ในมือแล้ว ซึ่งก็ขึ้นกับตัวเราว่าจะทำความฝันนั้นให้เป็นจริงได้หรือไม่ หากเรามีความทุ่มเท ความสำเร็จนั้นก็จะอยู่ในมือ และช่วงเวลาที่นักศึกษาทุนได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรต้องพยายามหาความรู้จากอาจารย์ จากการค้นคว้าด้วยตนเอง การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและการศึกษาดูงาน ทั้งต้องด้วยหาวิธีพัฒนาสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น บ้านเมืองจึงจะพัฒนา

พล.อ.สุรยุทธ์ กล่าวอีกว่า โครงการกองทุนการศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 ขณะนี้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 4 แล้ว คณะองคมนตรีได้กราบทูลถวายรายงานโดยตลอด ซึ่งในหลวงทรงเป็นห่วงเรื่องหนี้สินครู จะทำอย่างไรที่จะช่วยแก้ปัญหาหนี้สินครู ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องช่วยกันดูแล เราพบว่าครูมีหนี้สินตั้งแต่เป็นนักศึกษาครู เพราะต้องกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือ กยศ. มาเป็นค่าเล่าเรียน จบแล้วก็ต้องใช้คืน หากได้รับการบรรจุในที่ห่างไกลก็จะมีปัญหาเรื่องค่าเดินทาง เป็นต้น

นอกจากนี้กองทุนให้กู้อื่นๆ ก็ปล่อยเงินกู้ให้กับครูได้ง่ายและให้วงเงินสูง โดยไม่ตรวจสอบภาระหนี้สินเดิมหรือความสามารถในการใช้เงินคืน ซึ่งควรต้องมีการตรวจสอบหรือมีเงื่อนไขก่อนการปล่อยกู้ให้มากขึ้น ทั้งนี้อาจมองได้ว่าเป็นปัญหาของแต่ละบุคคลแต่หากมองในภาพรวมก็น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาให้ครูได้ ซึ่งคงได้มีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการต่อไปในอนาคต

ด้าน คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการประสานงานโครงการกองทุนการศึกษา กล่าวว่า นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการกองทุนการศึกษา ได้รับการคัดเลือกจำนวน 12 คน เพื่อส่งมอบต่อเข้าโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีความยินดีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยื่นมือเข้ามาให้การช่วยเหลือ แต่คณะอนุกรรมการฯ ก็ยังดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องไม่ได้ทอดทิ้ง อย่างไรก็ตามขอฝากนักศึกษาทุนเรียนรู้การปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในสาขาวิชาใหม่ๆ รวมทั้งต้องเตรียมตัวเพื่อการมีงานทำตั้งแต่เรียน ไม่ใช่เรียนจบแล้วจึงคิด

ส่วน น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า ทุนในโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาปีนี้เป็นปีแรกจำนวน 12 คน ได้รับเงินทุนคนละ 55,000 บาท ต่อคนต่อปีการศึกษา เป็นค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อย่างไรก็ตาม สกอ.จะประสานกับมหาวิทยาลัยที่รับเด็กเข้าเรียน เพื่อขอทุนการศึกษาอื่นๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กเพิ่มเติม.

‘พล.อ.สุรยุทธ์’ ให้โอวาท นร.ทุนพระราชทานต้องเป็นคนดีตามพระราชดำริ 3 ประการ ซื่อสัตย์-ขยัน-อดทน เผย ‘ในหลวง’ ทรงห่วงปัญหาหนี้สินครู ขณะที่คณะองคมนตรี รับสนองเตรียมหาช่องทางแก้ปมหนี้ครู แนะวางเงื่อนไขเข้มก่อนปล่อยกู้ 1 ก.ค. 2559 14:23 1 ก.ค. 2559 17:29 ไทยรัฐ