ข่าว

วิดีโอ

28 ก.ค.บังคับใช้ ‘กฎหมายขอทาน’ แสวงหาประโยชน์ มีสิทธิ์เจอคุก 5 ปี

พส.เดินสายรณรงค์ กฎหมายขอทาน ก่อนบังคับใช้ 28 ก.ค.นี้ ‘แอ๊ด คาราบาว’ แต่งเพลง ‘ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีคนขอทาน’ เผยสาระสำคัญ ผู้แสวงหาประโยชน์จากการขอทาน มีโทษจำคุกสูงสุดถึง 5 ปี... 

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า เนื่องจาก พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 28 ก.ค.นี้ พส.จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. โดยวันที่ 12 ก.ค. จัดกิจกรรมรณรงค์ "ชาวโคราชร่วมใจหยุดการขอทาน" ที่ลานหน้าอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา พร้อมเปิดตัวเพลงรณรงค์ "ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีคนขอทาน" ซึ่งประพันธ์และขับร้องโดย นายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว

จากนั้นวันที่ 18-22 ก.ค. จะรณรงค์ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน ให้แก่อาสาสมัครมัคทายกตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 25-29 ก.ค. จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ หยุดการขอทาน รณรงค์สร้างความเข้าใจ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน ทั่วประเทศ

วันที่ 26 พ.ค. พส.จะทำข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การเฟรนด์ ประเทศไทย เพื่อปัญหาขอทานเด็กต่างด้าวและครอบครัวอย่างเป็นระบบ ที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และวันที่ 28 ก.ค. มีกิจกรรมเปิดตัว พ.ร.บ. และแถลงผลงานการแก้ไขปัญหาขอทานอย่างเป็นระบบ

อธิบดี พส. กล่าวด้วยว่า สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 กำหนดให้มีการแยกผู้แสดงความสามารถออกจากผู้ทำการขอทาน การกำหนดความผิดทางอาญาแก่ผู้แสวงหาประโยชน์จากการขอทาน โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเป็นการแสวงหาประโยชน์ต่อหญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ คนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพ และผู้เจ็บป่วย โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากพบเห็นคนขอทานและไร้ที่พึ่ง สามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง. 

พส.เดินสายรณรงค์ กฎหมายขอทาน ก่อนบังคับใช้ 28 ก.ค.นี้ ‘แอ๊ด คาราบาว’ แต่งเพลง ‘ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีคนขอทาน’ เผยสาระสำคัญ ผู้แสวงหาประโยชน์จากการขอทาน มีโทษจำคุกสูงสุดถึง 5 ปี... 1 ก.ค. 2559 14:18 1 ก.ค. 2559 14:51 ไทยรัฐ