ข่าว

วิดีโอ

อดุลย์ ลุยแก้ค้ามนุษย์ลำดับแรก หลังสหรัฐฯติงข้อจำกัดแยกเหยื่อขาดล่าม

พล.ต.อ.อดุลย์ รับลูกนโยบายรัฐ ลุยแก้ค้ามนุษย์ลำดับแรก หลังสหรัฐฯยกไทยดีขึ้นเป็นระดับ 2 จากรายงานการค้ามนุษย์ แม้จะยังมีข้อติงในเรื่องการแยกเหยื่อและขาดล่าม

เมื่อวันทื่ 1 ก.ค. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า การรายงานการค้ามนุษย์หรือ TIP Report ประจำปี 2559 ที่สหรัฐอเมริกายกอันดับประเทศไทยดีขึ้นเป็นระดับ 2 ที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) นั้น ในรายงานดังกล่าวยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานใน 3 มิติ ได้แก่ 1. การดำเนินคดีซึ่งระบุว่ารัฐบาลไทยได้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยเพิ่มบทลงโทษที่สูงขึ้น มีความพยายามเพิ่มการบังคับใช้กฎหมาย และการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน

สำหรับมิติที่ 2. คือ การคุ้มครองช่วยเหลือที่เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลในการคัดแยกและคุ้มครองผู้เสียหาย มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และล่ามอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีข้อจำกัดในการคัดแยกผู้เสียหาย เช่น ไม่มีพื้นที่คัดแยกเป็นการส่วนตัว และบางพื้นที่ยังขาดแคลนล่าม และ 3. การป้องกันมีการจัดสรรงบประมาณบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมีการประชาสัมพันธ์ มีระบบป้องกันและควบคุมการเข้าออกของประชากรกลุ่มเสี่ยง จัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และประกาศใช้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ทุ่มเททำงานต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ ทาง พม.ก็จะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นนโยบายลำดับต้นๆ ต่อไป โดยจะร่วมมือกับนานาประเทศและทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามหลักมาตรฐานสากลเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ถึงที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องและให้การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ.

พล.ต.อ.อดุลย์ รับลูกนโยบายรัฐ ลุยแก้ค้ามนุษย์ลำดับแรก หลังสหรัฐฯยกไทยดีขึ้นเป็นระดับ 2 จากรายงานการค้ามนุษย์ แม้จะยังมีข้อติงในเรื่องการแยกเหยื่อและขาดล่าม 1 ก.ค. 2559 14:08 1 ก.ค. 2559 16:07 ไทยรัฐ