วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ไอคอนสยาม เฮอริเทจ มิวเซียม พิพิธภัณฑ์ระดับโลกแห่งแรกของไทย

ร่วมเชิดชูมรดกทางวัฒนธรรมและสมบัติทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย ค่ายไอคอนสยาม ผนึกกำลังกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ทุ่มงบกว่า 1,000 ล้านบาท เนรมิต “ไอคอนสยาม เฮอริเทจ มิวเซียม” เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโลกแห่งแรกของไทย บนพื้นที่กว่า 8,000 ตารางเมตร พร้อมเปิดให้บริการในปี 2561

ภายใต้การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมเผยแพร่คุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมไทย “ไอคอนสยาม เฮอริเทจ มิวเซียม” จะกลายเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และแลนด์มาร์คใหม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยจะมุ่งเน้นการจัดแสดงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ภายใต้รูปแบบที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าพิพิธภัณฑสถานในระดับสากล ซึ่งกรมศิลปากรจะทำการวิเคราะห์, คัดสรร, อนุรักษ์ ตลอดจนจัดเตรียมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ พร้อมสำหรับการจัดแสดงในห้องจัดแสดง “National Heritage Gallery”

ภายในพิพิธภัณฑ์ไอคอนสยาม ประกอบด้วยโซนจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรม 3 ส่วน คือ โซนแรก “National Heritage Gallery” พื้นที่จัดแสดงศิลปวัตถุที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย เกิดจากความร่วมมือกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โซนที่สอง พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน รองรับการจัดแสดงผลงานมาสเตอร์พีซต่างๆ และผลงานเด่นๆจากพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก ซึ่งจะหมุนเวียนมาจัดแสดง ทั้งศิลปวัตถุ, ภาพเขียน, ผลงานศิลปะ และสมบัติล้ำค่าต่างๆ สำหรับโซนที่สาม “River Gallery” จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย และศิลปะแขนงอื่นๆ ของศิลปินชาวไทยและต่างประเทศ

ในฐานะแม่งาน ใหญ่ “ชฎาทิพ จูตระกูล” บอกเล่าความตั้งใจเกินร้อยว่า ไอคอน สยามมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะนำเสนออัตลักษณ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทยให้ครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาไทย ฝีมือประณีตบรรจงในการสร้างสรรค์ เส้นสายสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรม โดยตั้งใจพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นศูนย์รวมการจัดแสดงมรดกล้ำค่าทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ที่มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบดำเนินการได้มาตรฐานเทียบเท่าพิพิธภัณฑ์ระดับโลก ไอคอนสยาม

ยังหวังว่า โครงการนี้จะนำไป สู่การพัฒนาความรู้ความสามารถในการ บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของไทย โดยเราได้ริเริ่มจัดตั้งสถาบันส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ศิลปวัตถุ ตลอดจนยกระดับและส่งเสริมการทำงานของภัณฑารักษ์ สู่การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานระดับโลก นับเป็นต้นแบบการสร้างสรรค์ธุรกิจเพื่อสังคมครั้งแรกในประเทศไทย ที่ภาคเอกชนประสานพลังร่วมกับ ภาครัฐเต็มพิกัด เพื่อเชิดชูมรดกล้ำค่าของชาติไทย.

ร่วมเชิดชูมรดกทางวัฒนธรรมและสมบัติทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย ค่ายไอคอนสยาม ผนึกกำลังกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ทุ่มงบกว่า 1,000 ล้านบาท เนรมิต “ไอคอนสยาม เฮอริเทจ มิวเซียม” 1 ก.ค. 2559 12:36 1 ก.ค. 2559 12:39 ไทยรัฐ