ข่าว

วิดีโอ

Handwriting กับ handwritten

นักเรียนของผมคนหนึ่งใช้ handwriting กับ handwritten สับกันไปมา ขอเรียนนะครับว่า handwriting เป็นคำนาม หมายถึง ลายมือ ศาลถามพยานว่า รู้ได้ยังไงว่าจดหมายฉบับนั้นส่งมาจากจำเลย พยานตอบว่า I recognized his handwriting on the envelop. ผมจำลายมือของเขาได้จากหน้าซองจดหมาย

ส่วน handwritten มีธรรมชาติของคำเป็น adjective ใช้ขยายนำหน้าคำนาม สื่อว่า written by hand ถูกเขียนด้วยมือ, not printed ไม่ได้ถูกพิมพ์ ประธานบอกว่าได้รับจดหมายซึ่งเป็นบัตรสนเท่ห์โจมตีหัวหน้าแผนกฉบับหนึ่ง “A handwritten letter.” เป็นจดหมายที่เขียนด้วยลายมือ

เรื่อง adjective เอาไว้หน้าคำนาม ผมนึกถึงอีกคำหนึ่งได้คือ hands-on คำนี้หมายถึง ทำด้วยตนเอง ไม่ใช่เอาแต่พูด หรือไม่ใช่บอกให้คนอื่นทำ ผมถามผู้ถือหุ้นว่า ทำไมบริษัทจึงได้กำไรมาก ผู้ถือหุ้นบอกว่าเป็นเพราะผู้จัดการคนใหม่ He has a very hands-on approach to management. เขามีวิธีจัดการด้วยตนเอง ไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียว ในกรณี hands-on ผู้อ่านท่านอย่าลืมเติม -s ที่ hands นะครับ

พูดถึงสไตล์การบริหารก็ยังมี adjective อีกคำหนึ่งนะครับ hands-off คำนี้ก็เอาไว้เฉพาะหน้าคำนามเหมือนกัน สื่อว่า ให้คนทำอะไรตามที่ตนเองต้องการ และตัดสินใจเองโดยที่ไม่ต้องบอกว่าจะทำอะไร a hands-off style of management การจัดการที่ทำด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีใครสั่ง.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th 
www.nitipoom.media 
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

1 ก.ค. 2559 10:48 1 ก.ค. 2559 10:48 ไทยรัฐ