ข่าว

วิดีโอ

ตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวร

ที่ประชุม สมัชชาองค์การสหประชาชาติ ลงคะแนนเลือกสมาชิกไม่ถาวรของ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จำนวน 5 ประเทศเพื่อดำรงตำแหน่งในวาระปี 2560-2561 ซึ่งในจำนวนนี้มีประเทศไทยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกไม่ถาวรในครั้งนี้ด้วย ตามโควตาประเทศในทวีปเอเชีย ที่มีประเทศ คาซัคสถาน เป็นคู่แข่งตามกติกาแล้วประเทศที่ได้รับเลือกจะต้องได้คะแนนสนับสนุนอย่างน้อย 2 ใน 3 จากสมาชิก 193 ประเทศ ปรากฏว่าในรอบแรก มีบัตรเสียและงดออกเสียงอยู่ 3 ประเทศ ผลออกมาก็คือ คาซัคสถานได้ไป 113 เสียง ไทยได้ 77 เสียง จึงต้องมีการลงคะแนนในรอบที่ 2 และ คาซัคสถานชนะไปด้วยคะแนน 138 ต่อ 55 เสียง ทำให้ คาซัคสถาน ได้รับเลือกเป็นสมาชิกไม่ถาวรพร้อมกับประเทศ เอธิโอเปีย โบลิเวีย สวีเดน ตามที่คาดหมายไว้ตั้งแต่แรก

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประกอบไปด้วย สมาชิก 15 ประเทศ มีสมาชิกถาวร 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซียและจีน เป็นสมาชิกไม่ถาวร 10 ประเทศ มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 2 ปี ผลัดเปลี่ยนกันหมดวาระปีละ 5 ประเทศ ความสำคัญของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติคือมีกองกำลังของตัวเอง สามารถที่จะลงมติคว่ำบาตร หรือส่งกองกำลังเข้ารักษาสันติภาพในประเทศต่างๆได้

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยจากสถานการณ์การเมืองในประเทศ ซึ่งจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ก็ตาม การสมัครเข้าชิงตำแหน่งสำคัญระดับชาติมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีรัฐบาลมาจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ และครั้งนี้รัฐบาลไทยยังติดบ่วงการกลับสู่ระบอบประชาธิปไตย ปัญหาสิทธิมนุษยชน การค้ามนุษย์ เป็นต้น

สำหรับเหตุผลของกระทรวงการต่างประเทศ หลังจากทราบผลการเลือกตั้ง เสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ อ้างว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง ไม่เคยมีการหยิบยก สถานการณ์การเมืองมาพูดแต่อย่างใด โดยเฉพาะการรณรงค์หาเสียงนั้น ไม่ได้มุ่งเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งอย่างเดียว แต่เป็นโอกาสที่ไทยได้สร้างมิตรประเทศและสานต่อความร่วมมือกับมิตรประเทศ

จะเป็นการแก้เกี้ยวหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่อง แต่การรณรงค์หาเสียงครั้งนี้ รัฐบาลไทยและกระทรวงการต่างประเทศ ใช้งบประมาณไป คาดว่าราวๆ 600 ล้านบาท ทั้งค่าเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ จะหรูหราฟรุ้งฟริ้งกันอย่างไร ไม่ว่ากัน

แต่รัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศเคยหาข้อมูลก่อนหรือไม่ว่า ประเทศไทยมีโอกาสแค่ไหน งานนี้ทั้งรัสเซีย ทั้งจีน ทั้งสหรัฐฯ เทหน้าตักให้คาซัคสถานตั้งแต่ยังไม่ลงสมัคร ยิ่งถ้าเปรียบความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกแบบไม่ถาวรแล้ว เราควรจะทบทวนตัวเองใหม่.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

1 ก.ค. 2559 09:54 1 ก.ค. 2559 09:54 ไทยรัฐ