ข่าว

วิดีโอ

สบศ.ระดมกึ๋นอัพเกรดการศึกษาศิลปวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) แถลงข่าวโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทยว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) ที่ทำหน้าที่ดูแลด้านการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนผลิตบุคลากรเข้าไปทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยตรง จึงอยากให้ สบศ. ทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีการสอนงาน ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมและการแสดง เพื่อให้การศึกษาไทยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ วธ.ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์โดยตั้ง เป้าหมายภายใน 5 ปี เด็กไทยจะสามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย 1 ชนิด อีกทั้งสนับสนุนบุคลากรทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ ไปยังสถานศึกษาที่สนใจทั่วประเทศ

ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ อธิการบดี สบศ. กล่าวว่า การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 11 ก.ค. 2559 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงศึกษาธิการ สมาชิกสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกว่า 700คน มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นจากการสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันวางแนวทางนโยบาย ในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมตามหลักสูตรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมไทยที่เข้มแข็ง.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) แถลงข่าวโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทยว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) ที่ทำหน้าที่ดูแลด้านการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรม 1 ก.ค. 2559 00:32 1 ก.ค. 2559 02:05 ไทยรัฐ