ข่าว

วิดีโอ

เร่งแก้สภาพคล่องกองทุนสงเคราะห์

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เผยภายหลังประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ว่า ที่ประชุมหารือถึงสภาพคล่องของกองทุนสงเคราะห์ฯ ซึ่งใช้ดอกเบี้ยเงินฝากของกองทุนมาจัดเป็นสวัสดิการแก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ซึ่งปัจจุบันดอกเบี้ยเงินฝากลดลงกว่าในอดีตถึง 10% ดอกผลที่ได้รับอาจไม่พอจ่าย จึงมอบให้คณะกรรมการกองทุนฯ หาแนวทางเพิ่มรายได้ ซึ่งเบื้องต้นมีข้อเสนอว่าควรนำเงินกองทุนที่มีอยู่ประมาณ 15,000 ล้านบาท โดยแบ่งส่วนหนึ่งไปลงทุน อาทิ ซื้อตราสารหนี้ ซื้อหุ้น นอกจากนี้ ยังได้หารือกรณีที่ครูโรงเรียนเอกชนบางส่วนเรียกร้องขอใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท แต่ครูบางส่วนยังพอใจที่จะใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลจากกองทุนฯนี้อยู่ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องสอบถามความต้องการของสมาชิก ส่วนข้อเสนอให้ซื้อประกันสุขภาพให้แก่ครูโรงเรียนเอกชนนั้นเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจ จึงให้ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์และกลับมาเสนออีกครั้ง.

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เผยภายหลังประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ว่า ที่ประชุมหารือถึงสภาพคล่องของกองทุนสงเคราะห์ฯ 1 ก.ค. 2559 00:24 1 ก.ค. 2559 02:09 ไทยรัฐ