ข่าว

วิดีโอ

ร่วมจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ 'เจ้าฟ้าจุฬาภรณ'

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 4 กรกฎาคม 2559 โดย เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสำคัญ ประกอบด้วย 1.มหกรรมกู่เจิงเฉลิมพระเกียรติ โดยเชิญนักดนตรีกู่เจิงที่มีชื่อเสียงของจีน และศิลปินชาวไทย ในสังกัดสำนักการสังคีต กรมศิลปากร โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ร่วมบรรเลง ในวันที่ 15 ก.ค. เวลา 15.00 น. ที่โรงละครแห่งชาติ 2.กิจกรรมตามหาบุคคลในภาพแห่งความทรงจำ ขณะที่ทรงประกอบพระกรณียกิจทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 5 ภาพ ได้แก่ ภาพที่ 1 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการสานเสื่อกระจูด ณ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาพที่ 2 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงฉายพระรูปในแปลงผลิตสตรอว์เบอร์รี่ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่ เมื่อปี 2547 พร้อมทรงเก็บผลสตรอว์เบอร์รี่ด้วยพระองค์เอง

นายวีระกล่าวต่อว่า ภาพที่ 3 วันที่ 15 มี.ค.2547 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงป้อนอาหารลูกแกะในการเสด็จแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านขุนแตะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ภาพที่ 4 ค่ำวันเสาร์ที่ 14 ธ.ค.2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยชิงหัว กรุงปักกิ่ง สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้พระราชทานพระวโรกาสให้คณะนักแสดงการแสดงร่วมสมัย ชุด “ครู” เข้าเฝ้าฯ เพื่อฉายพระรูป และภาพที่ 5 วันที่ 18 มิ.ย.2558 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

พอ.สว. ณ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม บ้านห้วย นกแล อ.แม่ระมาด จ.ตาก และระหว่างนั้นมีสมาชิก พอ.สว.คนหนึ่งเป็นลม พระองค์ทรงลุกมาช่วย นับเป็นพระกรุณาธิคุณ และแสดงถึงพระเมตตายิ่ง 3.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดนพเคราะห์ใน
วันที่ 4 ก.ค. เวลา 18.00 น. ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม และ 4.จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “เจ้าฟ้าหญิงดวงทิพย์แห่งปวงราษฎร์” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ หน่วยงานต่างๆ รวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆ

ด้าน นพ.นิธิ มหานนท์ รองประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ ผอ.โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แถลงข่าวโครงการบำเพ็ญพระกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ “โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง” ว่า โรคมะเร็งช่องปากพบเป็น 1 ใน 10 อันดับแรก ของมะเร็งที่พบในคนไทย และข้อมูลจากทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ.ศ.2555 จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่ามะเร็งริมฝีปากและมะเร็งช่องปากมากเป็นอันดับที่ 6 จากสถิติดังกล่าว จึงจัด “โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง” โดยจะมีการให้บริการแก่คนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-70 ปี จำนวน 3,000 ราย เริ่มตรวจตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.เป็นต้นไป และจะติดตามเฉลี่ยไปอีก 6 เดือน เพื่อติดตามอาการ และหากพบป่วยก็จะมีการรักษาต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ฟรีตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะครบจำนวน 3,000 ราย.

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 4 กรกฎาคม 2559 30 มิ.ย. 2559 23:52 30 มิ.ย. 2559 23:52 ไทยรัฐ