วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศาล รธน. มติเอกฉันท์ ม.61 วรรคสอง ไม่ขัด รธน. ชี้ เพื่อความเรียบร้อย

ศาล รธน. มติเอกฉันท์ ม.61 วรรคสอง ไม่ขัด รธน. ชี้ เพื่อความเรียบร้อย

  • Share:

ศาล รธน.มติเอกฉันท์ ม.61 วรรคสอง ไม่ขัด รธน. ชี้ เพื่อให้การออกเสียงประชามติ มีความเรียบร้อย ด้าน ผู้ตรวจการแผ่นดิน เคารพในคำวินิจฉัยของศาล รธน.เพราะมีผลผูกพันทุกองค์กร  

วันที่ 29 มิ.ย. เมื่อเวลา 13.30 น. ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมได้นัดแถลงด้วยวาจาก่อนลงมติกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ว่า มาตรา 61 วรรคสอง ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 หรือไม่ ภายหลังหารือกันกว่า 2 ชั่วโมง

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 วินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฯ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ชั่วคราว 2557 มาตรา 4 จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ตัว พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฯ ออกมาเพื่อการดำเนินการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คุ้มครองการแสดงความคิดเห็นประชาชนให้เป็นไปโดยอิสระ และรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาในอดีต ก็มีการจำกัดสิทธิเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็น เพื่อรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า ในกฎหมายอาญาทั่วไป ไม่มีการกำหนดถ้อยคำ “ปลุกระดม ก้าวร้าว รุนแรง หยาบคาย” ว่า อย่างไรที่ถือเป็นความผิด เรื่องนี้ตุลาการได้มีการอภิปรายกันซึ่งเชื่อว่า จะมีการเขียนเหตุผลให้ชัดเจนไว้ในคำวินิจฉัย ซึ่งในส่วนของคำวินิจฉัยกลาง คาดว่า จะมีการเผยแพร่ได้ในสัปดาห์หน้า จากนั้น จะมีคำวินิจฉัยส่วนตนตามมา

นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. กล่าวว่า การที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยข้อกฎหมายดังกล่าวว่า ขัดหรือไม่ขัด ก็ไม่มีผลต่อ กกต. ส่วนตัว เห็นด้วยตั้งแต่แรกว่า ไม่เกี่ยวกับกระบวนการออกเสียงการทำประชามติ หากพบว่า มีคนกระทำผิด พ.ร.บ.ดังกล่าว ประชาชนสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องผ่าน กกต. เพราะมันเป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย ดังนั้น การอ่านกฎหมายไม่ควรอ่านทีละตัว ควรอ่านทั้งมาตรา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และต้องดูเจตนาผู้อ่านกฎหมายด้วยว่า มีเจตนารมณ์แบบไหน

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวว่า หลังจากนี้ กกต.จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยวันที่ 30 มิ.ย.เวลา 10.00 น.บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ และ นายอรุณ วัชรสวัสดิ์ ผู้เขียนการ์ตูนเข้าพบเพื่อชี้กรณีนำเสนอภาพการ์ตูนตัดต่อที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เกี่ยวกับการทำประชามติ

ด้าน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ผู้ตรวจการฯ เคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เพราะถือว่า มีผลผูกพันกับทุกองค์กร และต่อจากนี้ เป็นหน้าที่ กกต.ในฐานะผู้รักษากฎหมาย ที่จะตีความว่า การกระทำใดเข้าข่ายผิดตามกฎหมายดังกล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้