วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รมว.วัฒนธรรมติงคนรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยไม่ถูกหลักไวยากรณ์

รมว.วัฒนธรรมติงคนรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยไม่ถูกหลักไวยากรณ์ ใช้ภาษาพูดเป็นภาษาเขียน ขณะที่ผู้ประกาศข่าวในสื่อบางรายออกเสียงอักขระไม่ชัดเจน เล็งจัดรณรงค์ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องถูกกาลเทศะ

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 59 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 29 ก.ค.นี้ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ประจำปี 2559

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังเห็นชอบให้มีการรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยประเทศไทยเป็นชาติที่มีภาษาเขียนและภาษาพูดเป็นของตนเอง ซึ่งในโลกนี้มีไม่กี่ประเทศ ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการเผยแพร่สารคดีความสำคัญของภาษาไทยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ตลอดจนการสัมมนาของผู้จัดรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม

"ปัญหาการใช้ภาษาไทยสะสมมาเรื่อยๆ และมีทุกรูปแบบ ตั้งแต่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ สะกดผิด ที่สำคัญคือการใช้ไม่ถูกกาลเทศะ ทั้งกับคน เวลา ระดับชั้น โอกาส และความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งเห็นได้ชัดจากสื่อคือ ผู้ประกาศในบางสถานีโทรทัศน์อ่านออกเสียงไม่ชัด หรือมีการใช้ภาษาพูดแทนภาษาทางการ ซึ่งควรต้องกวดขันให้ถูกต้อง เพื่อเป็นต้นแบบในการใช้ภาษาไทย ขณะเดียวกันยังพบปัญหาการใช้ภาษาไทยในนักเรียนที่เขียนตอบข้อสอบโดยใช้ภาษาพูดแทนที่จะใช้ภาษาเขียน หรือการนำภาษาในอินเตอร์เน็ต ไลน์ มาใช้มากเกินไป ดังนั้นจำเป็นต้องรณรงค์การใช้ภาษาไทยในทุกระดับอย่างจริงจัง รวมถึงไม่ลืมให้ความสำคัญกับภาษาถิ่นด้วย"

รมว.วัฒนธรรมติงคนรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยไม่ถูกหลักไวยากรณ์ ใช้ภาษาพูดเป็นภาษาเขียน ขณะที่ผู้ประกาศข่าวในสื่อบางรายออกเสียงอักขระไม่ชัดเจน เล็งจัดรณรงค์ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องถูกกาลเทศะ 29 มิ.ย. 2559 17:02 29 มิ.ย. 2559 21:24 ไทยรัฐ