วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บิ๊กตู่ หนุนแผนแม่บทส่งเสริมการอ่าน บี้ทุกส่วนสร้างสังคมการเรียนรู้

บิ๊กตู่ หนุนแผนแม่บทส่งเสริมการอ่าน บี้ทุกส่วนสร้างสังคมการเรียนรู้

  • Share:

นายกฯ หนุนร่างแผนแม่บทส่งเสริมการอ่านฯ กำชับทุกหน่วยงานผลักดันไทยสู่สังคมการเรียนรู้อย่างมั่นคง ยั่งยืน พร้อมปลูกฝังให้มีทักษะอ่าน-เขียน-คิด-พูด สั่งพัฒนาห้องสมุดทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 59 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ กรณีที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) มีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564 เพื่อให้คนทุกวัยในสังคมไทยมีวัฒนธรรมการอ่านที่เข้มแข็งและภายใน 5 ปี และผลักดันให้คนไทยใช้เวลากับการอ่านที่มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม 3 เท่า โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเห็นด้วยและมีข้อเสนอแนะที่สนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่งได้กำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมกันใช้การอ่านเป็นเครื่องมือผลักดันประเทศไทย ก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมร่วมปลูกฝังให้คนไทยมีทักษะด้านการอ่าน เขียน คิด และพูด

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรี ยังลงลึกถึงการดำเนินงานส่งเสริมการอ่าน โดยมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานไปสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดในประเทศไทย ทั้งจำนวน สถิติผู้ใช้บริการ ความต้องการทรัพยากร หนังสือ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหาและอุปสรรค เพื่อดำเนินงานให้เป็นภาพรวมของประเทศ และแต่ละห้องสมุดจะต้องเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกัน รวมถึงนำไอทีมาใช้กับงานห้องสมุดด้วย

ส่วนที่ได้มอบหมายให้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ไปหารือกับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากากระทรวงศึกษาธิการ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ แบบบูรณาการนั้น ได้รับรายงานว่าทั้ง 2 กระทรวง ยินดีที่จะร่วมเสนอแผนดำเนินงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานอีก อาทิ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นต้น โดยได้กำชับให้สรุปร่างแผนแม่บทฯ ร่วมกันก่อนนำเสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบโดยเร็วที่สุด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้