วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจสัญญาบัตร 30,359 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจสัญญาบัตร 30,359 ราย

  • Share:

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 30,359 ราย

วันที่ 29 มิ.ย. 59 ราชกิจจานุเบกษา http://www.mratchakitcha.soc.go.th/ เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร ให้แก่ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะตลอดมา จํานวน 30,359 ราย   

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้