วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทางหลวงปรับปรุง ถ.วิภาวดีรังสิต หน้าดอนเมือง หวังบรรเทาปัญหาจราจร

สำนักงานทางหลวงที่ 13 จัดทำแผนปรับปรุง ถนนวิภาวดีรังสิต หน้าสนามบินดอนเมือง เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร พร้อมเตรียมจัดระดมความคิดเห็น ปชช. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ข้อเสนอแนะโครงการ 8 ก.ค.นี้ ที่แขวงทางหลวงกรุงเทพ ...

วันที่ 29 มิ.ย. 59 นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันสภาพปัญหาการจราจรบน ถนนวิภาวดีรังสิต (ทางหลวงหมายเลข 31) ตอน งามวงศ์วาน–ดอนเมือง ช่วง กม. 24-279 หรือบริเวณหน้าท่าอากาศยานดอนเมือง จะเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีการสะสมของยานพาหนะ ตามจุดตัดทางแยกต่างๆ เป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ทำให้มีการปิดช่องจราจรเป็นบางช่อง ส่งผลให้มีรถท้ายแถวสะสมมากขึ้น จนบดบังช่องจราจรทางตรง โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออก ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งมีกระแสรถเข้าท่าอากาศยานตัดกับกระแสรถที่จอดรับ–ส่ง บริเวณป้ายรถประจำทาง

ดังนั้น กรมทางหลวง จึงได้จัดทำแผนการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 31 (สะพานทางเข้าอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง) ไม่ให้กีดขวางช่องทางหลัก โดยใช้พื้นที่ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินการออกแบบโดยใช้มาตรฐานชั้นทางพิเศษ ปรับช่องจราจรหลักให้สามารถตรงได้ 4 ช่องจราจร ตลอดช่วงความยาวถนน พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง สถานที่จอดรับส่งผู้โดยสาร และสะพานลอยคนเดินข้ามเดิม พร้อมปรับตำแหน่งของสะพานขึ้นอาคารผู้โดยสารเดิม โดยทุบรื้อสะพานเดิมเฉพาะช่วงจากทางขึ้นถึงบริเวณกึ่งกลาง และไปก่อสร้างใหม่ที่ตำแหน่งชิดตอม่อของทางรถไฟช่วงขนาดรางมาตรฐาน ซึ่งจะต้องก่อสร้างอยู่นอกเหนือเขตของทางหลวง

อย่างไรก็ตาม หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนวิภาวดีรังสิต ขาออก บริเวณสะพานเข้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง อีกทั้ง ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง

ทั้งนี้ เนื่องจาก ถนนวิภาวดีรังสิต เป็นเส้นทางสายหลัก มีสถานที่ราชการ หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนชุมชนผู้ที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียง ซึ่งมีส่วนได้เสียในการใช้ชีวิตประจำวัน สำหรับการใช้เส้นทางสัญจรไป-มา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงกรุงเทพ จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขึ้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ในวันที่ 8 ก.ค. 59 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกรุงเทพ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

สำนักงานทางหลวงที่ 13 จัดทำแผนปรับปรุง ถนนวิภาวดีรังสิต หน้าสนามบินดอนเมือง เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร พร้อมเตรียมจัดระดมความคิดเห็น ปชช. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ข้อเสนอแนะโครงการ 8 ก.ค.นี้ ที่แขวงทางหลวงกรุงเทพ ... 29 มิ.ย. 2559 14:22 29 มิ.ย. 2559 17:50 ไทยรัฐ