วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ป.ป.ท. รายงานผลสอบทุจริตจำนำข้าว ชี้ อคส.-อตก.โยงข้าวหายจากโกดัง

ป.ป.ท. รายงานผลสอบทุจริตจำนำข้าว ชี้ อคส.-อตก.โยงข้าวหายจากโกดัง

  • Share:

นายกฯ ลั่น มีกลุ่มบิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่ยอมรับมาตรฐาน ก.ม. ด้าน ป.ป.ท. รายงานผลการตรวจสอบทุจริตโครงการรับจำนำข้าว แก่ นายกรัฐมนตรี หลังพบเรื่องร้องเรียน 551 เรื่อง กรณี อคส.-อตก. เกี่ยวโยงกับข้าวที่หายไปจากโกดัง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ หรือ คตช. โดย นายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการประชุมว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเด็นสำคัญของประเทศ ที่ทุกหน่วยงานต้องหยุดยั้ง และทำให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยขณะนี้พบว่ามีกลุ่มที่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่ยอมรับมาตรฐานของกฎหมาย แต่สร้างความสับสนเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ เช่น เรื่องคดีความ เรื่องการบังคับใช้กฎหมาย และการออกคำสั่งต่างๆ จึงอยากให้ทุกหน่วยงานเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน

นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการ ศอตช. กล่าวภายหลังการประชุมว่า ได้รายงานให้นายรัฐมนตรี รับทราบถึงการตรวจสอบการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งย้อนหลังไปในช่วง 3-4 ปี มีการร้องเรียนรวม 551 เรื่อง ได้ตั้งอนุกรรมการไต่สวนแล้ว 47 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 504 เรื่อง

นายประยงค์ กล่าวอีกว่า การร้องเรียนทั้งหมด เป็นการร้องถึงองค์การคลังสินค้า หรือ อคส. และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อตก. ว่า ส่อที่จะทุจริตในหน้าที่ หลังจากพบว่ามีข้าวที่รับจำนำหายไปจากโกดัง และใช้นั่งร้านและผ้าใบปิดคลุมกองข้าวภายในโกดังไว้แทน โดย นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ ศอตช. เร่งรัดให้ตรวจสอบให้เสร็จโดยเร็ว

นอกจากนั้น ป.ป.ท. ยังได้ดำเนินการตรวจบ่อน้ำบาดาล ที่ได้มีการของบประมาณไปใช้ในการฝังกลบ จำนวน 40,000 บ่อ พบว่า ในช่วงปีงบประมาณ 2557 มีการของงบฯ ฝังกลบบ่อน้ำบาดาล จำนวน 4,800 บ่อ โดย ป.ป.ท. ได้สุ่มตรวจสอบไปแล้ว 99 บ่อ พบว่ามีการฝังกลบไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และทำไม่ครบถ้วนตามขั้นตอน ป.ป.ท. จึงได้ทำข้อสรุปส่งให้คณะกรรมการพิจารณาไต่สวน ต่อไป

พล.อ.ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คตช. กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ เร่งรัดในการอบรมเรื่องการต่อต้านทุจริตให้แก่ครู ภายใต้สังกัด สพฐ. โดยคาดว่าจะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนักเรียน ในหลักสูตรตั้งแต่อนุบาลจนถึงขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ในปี 2560

นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรี ยังได้สั่งการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เร่งติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานแอพพลิเคชั่น จีนิวส์ เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล รวมไปถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

ขณะที่ อนุกรรมการการป้องกันการทุจริต ได้นำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการศึกษา เรื่อง ราคากลาง มาตรฐานต้นทุนที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่ง นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ กรมบัญชีกลาง นำข้อมูลไปศึกษารายละเอียด ก่อนที่จะนำข้อมูลไปบรรจุเพิ่มใน พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. อีกด้วย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้