วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ม.ขอนแก่น ผนึกคมนาคมร่วมวิจัย 'ทางข้ามม้าลาย 3 มิติ' ที่เหมาะกับไทย

ม.ขอนแก่น ผนึกคมนาคมร่วมวิจัย 'ทางข้ามม้าลาย 3 มิติ' ที่เหมาะกับไทย

  • Share:

(ภาพจากประชาสัมพันธ์ ม.ขอนแก่น)

คมนาคมจับมือ ม.ขอนแก่น ร่วมวิจัย "ทางข้ามม้าลาย 3 มิติ" โดยมีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านวิศวกรรมจราจรและความปลอดภัยทั้งผู้ใช้ถนนและผู้ขับขี่ยานพาหนะ เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงการทำทางข้ามม้าลาย 3 มิติให้เหมาะสมกับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.59 ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ตอบรับนโยบายของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม จัดทำโครงการทางข้ามม้าลาย 3 มิติ ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย โดยจะมีการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านวิศวกรรมจราจรและความปลอดภัย ทั้งก่อนและหลังโครงการ โดยศึกษาขอบข่ายการวิจัยผ่านข้อมูลปริมาณจราจร ความเร็วการเดินรถ ข้อมูลอุบัติเหตุ ข้อมูลด้านกายภาพ ด้านสภาพแวดล้อม ตลอดจนทัศนคติผู้ใช้ทางข้าม นำมาประเมินผล เพื่อประกอบการพิจารณาขยายผลตัดสินใจติดตั้งใช้จริงในชุมชน

การวิจัยนี้จะช่วยออกแบบทางม้าลาย 3 มิติที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ทั้งนี้ ได้จัดทำทางข้ามม้าลาย 3 มิติ บนถนนนำร่อง บริเวณถนนระหว่างอาคารวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ โดยดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.59 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างมาก นักศึกษา บุคลากร ได้ใช้บริการทางม้าลายสามมิติมากขึ้น โดยจุดเด่นอยู่ที่การมองเห็นอย่างสะดุดตา รถยนต์และจักรยานยนต์ ชะลอความเร็ว ให้คนข้ามถนน ทั้งนี้ มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดี

ผศ.ดร.สมพงษ์ กล่าวอีกว่า โครงการศึกษาวิจัยทางข้ามม้าลาย 3 มิติ ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรกคือเส้นหยักซิกแซกสีขาวริมขอบถนนเป็นสัญลักษณ์เตือนให้ผู้ขับขี่ตัดสินใจชะลอความเร็วลง ระมัดระวังมากขึ้นก่อนถึงทางข้ามม้าลาย ส่วนสองคือทางม้าลายสามมิติใช้สีที่ถูกต้องตามกฎหมาย คือ ขาว เทา ดำ วาดให้เป็นภาพลอยขึ้น ทำให้น่าสนใจ โดยจะทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นแม้ในเวลากลางคืนได้ชัดเจนขึ้น ส่วนสามคือกล้องวงจรปิดโดยเฝ้าสังเกตจอภาพผ่านศูนย์รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้สำหรับสังเกตพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน ของบุคลากรและนักศึกษา

สำหรับการเก็บข้อมูลในระยะก่อนและหลังทดลองใช้งานทางข้ามม้าลาย 3 มิติเป็นหน้าที่ของนักศึกษาปริญญาโท แผนกวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อให้ตอบโจทย์ความปลอดภัยซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการวิจัย หากการค้นคว้าสำเร็จ อาจมีความเป็นไปได้ว่าทางข้ามม้าลาย 3 มิติ จะกลายเป็นนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและถือเป็นมาตรฐานทางม้าลายของประเทศไทยในอนาคต

ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.สมพงษ์ กล่าวต่อว่า ทางกระทรวงคมนาคมยังได้ร่วมมือกับอีก 3 มหาวิทยาลัยของรัฐ ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทดลองติดตั้งระบบทางม้าลาย 3 มิติในพื้นที่ปิด ระยะเวลาในการดำเนินการในระยะแรกประมาณ 4 เดือน เมื่อครบกำหนดจะนำผลการศึกษาวิจัยรายงานไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ขยายผลสู่ความปลอดภัยของการใช้ถนนยังจุดอื่นๆ ในประเทศต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้