วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลปกครองไม่รับฟ้อง ลอนเทนนิสฯ ฟ้อง กกท.รับรองผลเลือกตั้งนายกฯ

ศาลปกครองมีคำสั่งไม่รับฟ้อง กรณีลอนเทนนิสฯ ฟ้อง กกท. ขอเพิกถอนหนังสือรับรองผลประชุมเลือกนายกสมาคมฯ คนใหม่ ชี้ยังไม่กระทบสถานภาพสิทธิที่จะทำให้เดือดร้อน...


เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 59 ศาลปกครองมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องที่สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พล.อ.ธวัชชัย สุมทรสาคร นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา ผู้ฟ้องคดีที่ 1-3 ฟ้องผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำจังหวัดนนทบุรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-2 กรณีขอให้เพิกถอนคำสั่งของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคม แห่งประเทศไทยฯ ตามหนังสือที่ กก.5107/5170 ลงวันที่ 3 พ.ค. 2559 เรื่องการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ที่รับรองการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 59 ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง และรับรอง นายสมบัติ เอื้อมงคล ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ

ศาลให้เหตุผลว่า หนังสือของสมาคมฯ ที่ กก. 5107/5170 ลงวันที่ 3 พ.ค. 59 เป็นหนังสือที่แจ้งให้นายสมบัติ ทราบว่า นายสมบัติดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ประจำปี 2559-2563 นับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้งตามข้อ 26 ของข้อบังคับสมาคมเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ นายสมบัติจึงสามารถรับมอบงานจากคณะกรรมการชุดเดิมได้ ส่วนการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาขึ้นใหม่ทั้งชุด อยู่ในระหว่างการพิจารณาจดทะเบียนของนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำจังหวัด นนทบุรี จึงถือได้ว่าหนังสือดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพิจารณาทางปกครองก่อน ที่นายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำจังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งรับหรือไม่รับจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาชุดใหม่ของสมาคม กีฬาเทนนิส อันเป็นคำสั่งทางปกครองต่อไปเท่านั้น หนังสือฉบับดังกล่าวจึงยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ หน้าที่ หรือมีผลบังคับตามกฎหมาย ต่อผู้ฟ้องคดีทั้งหมดที่จะทำให้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากหนังสือฉบับดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองมีคำสั่งไม่รับฟ้อง กรณีลอนเทนนิสฯ ฟ้อง กกท. ขอเพิกถอนหนังสือรับรองผลประชุมเลือกนายกสมาคมฯ คนใหม่ ชี้ยังไม่กระทบสถานภาพสิทธิที่จะทำให้เดือดร้อน... 29 มิ.ย. 2559 13:09 29 มิ.ย. 2559 13:54 ไทยรัฐ