วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดป้ายพิพิธภัณฑ์ กรุพระกําแพงเพชร

เมื่อเวลา 09.39 น. วันที่ 28 มิ.ย. ที่วัดบาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นายดิเรก อิงคนินันท์ อดีตประธานศาลฎีกา ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส และพระครูวิเชียรคุณโชติ เจ้าอาวาสวัดบาง, นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ และนายรุ่งชัย ใบกว้าง รองผู้ว่าฯ, พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนข้าราชการและพุทธศาสนิกชนชาวกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดป้ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลวงพ่อเพชร หลวงพ่อใหญ่ และพิพิธภัณฑ์กรุพระเครื่องเมืองกำแพงเพชร

สำหรับวัดบาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพื้นที่ 8 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2420 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2430 สันนิษฐานว่า ที่ชื่อวัดบางเพราะที่ติดตั้งวัด อยู่ใกล้กับคลองน้ำที่แยกจากลำน้ำปิงไปสู่หนองรี จึงเรียกคลองน้ำดังกล่าวว่าบาง เมื่อวัดมาตั้งอยู่ ณ ที่แห่งนี้จึงตั้งชื่อวัดว่าวัดบาง เป็นวัดเก่าแก่สะสมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าไว้จำนวนมากมาย อาทิ หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปสำริดศิลปะเชียงแสน สร้างเมื่อพุทธศตวรรษที่ 20 ขนาดหน้าตักกว้าง 2 ศอก 1 คืบ 6 นิ้ว ปัจจุบันประดิษฐานไว้ในวิหารหลวงพ่อเพชรวัดบาง ส่วนหลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปสำริดศิลปะกำแพงเพชรยุคต้น สร้างเมื่อพุทธศตวรรษที่ 19 ปัจจุบันประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดบาง

นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปโบราณและพระเครื่อง เมืองกำแพงเพชร พิมพ์ต่างๆจำนวนมาก คณะกรรมการวัดบาง มีความเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรเปิดวัดบางให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน และนักท่อง เที่ยวผู้สนใจทั่วไปได้เข้าสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว มีเครื่องเมืองกำแพงเพชรอันล้ำค่า ชมพระบูชาทุกสมัยที่เป็นศิลปะของจังหวัดกำแพงเพชร และชมพระเบญจภาคีซึ่งมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีพระเบญจภาคีมากกว่า 40 ชุด เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องพระพุทธรูปและพระเครื่องเมืองกำแพงเพชร ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรในอนาคตอีกด้วย.

เมื่อเวลา 09.39 น. วันที่ 28 มิ.ย. ที่วัดบาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร สมเด็จพระวันรัต ( จุนท์ พรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์... 29 มิ.ย. 2559 08:54 29 มิ.ย. 2559 08:55 ไทยรัฐ