วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คุรุสภาเตรียมปฏิรูป "ยกเครื่องการออกตั๋วครู"

คุรุสภาเตรียมปฏิรูป "ยกเครื่องการออกตั๋วครู"

  • Share:

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ขณะนี้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ.เตรียมที่จะปฏิรูปคุรุสภาเพื่อให้มาตรฐานวิชาชีพครูมีคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่มีขั้นตอนการยื่นขอยุ่งยาก เนื่องจากต้องผ่านคณะกรรมการ

กลั่นกรองและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพซึ่งจะทำอย่างไรที่จะลดขั้นตอนเหล่านี้ได้ จึงมีข้อเสนอให้ใช้ระบบทดสอบการยื่นขอใบอนุญาตฯ โดยคุรุสภาจะทำงานร่วมกับคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ด้วยการทดสอบมาตรฐาน ความรู้วิชาชีพ การประเมินทักษะความรู้ ดังนั้นนักศึกษาครูจะต้องจัดทำ E-Portfolio รวบรวมข้อมูลคะแนนสอบระหว่างเรียนหรือช่วงฝึกสอน เพื่อใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพิจารณาขอใบอนุญาตฯ ซึ่งจะทำให้ได้ครูป้อนเข้าระบบอย่างมีคุณภาพ

“ที่ผ่านมายังไม่มีการทดสอบในการขอใบอนุญาตฯ แต่เมื่อมีระบบทดสอบเข้ามาจะทำให้มีมาตรฐานในการผลิตครูมากขึ้น เพราะสิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรให้การผลิตครูเข้าระบบมีคุณภาพอย่างแท้จริง อีกทั้งคุรุสภาเองก็ต้องทำหน้าที่ไปประเมินหลักสูตรผลิตครูต่างๆของมหาวิทยาลัย ซึ่งจากนี้คุรุสภาจะไม่เข้าไปยุ่งแต่จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่สภามหาวิทยาลัย และรับรองคุณภาพบัณฑิตเท่านั้นด้วยการจัดทดสอบการขอใบอนุญาตฯ” นายชัยยศกล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้