วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ค้าน "กฤษณพงศ์" นั่งนายกสภา มก.

น.ส.อรไท ผลดี ผอ.พิพิธภัณฑ์ผ้าเผ่าไท คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการประชุมเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.รับทราบผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภา มก.และกรรมการสภา มก.ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยในส่วนของนายกสภา มก.คนใหม่คือ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อดีต รมช.ศึกษาธิการนั้น ประชาคมใน มก.หลายฝ่ายรู้สึกไม่สบายใจ และมีกระแสการคัดค้านต่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกสภา มก. และจะก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกครั้ง เนื่องจากเห็นว่าคณะกรรมการสรรหานายกสภา มก. ไม่มีความเป็นกลางอย่างชัดเจนที่เลือกบุคคลที่ไม่นำชื่อ รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ ที่สภามหาวิทยาลัยลงมติแล้วว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นอธิการบดีคนต่อไปเพื่อขอเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดังนั้นประชาคม มก. ยอมรับไม่ได้กับนายกสภา มก. ซึ่งขณะนี้ประชาคมได้เตรียมร่างหนังสือเพื่อคัดค้านการเสนอชื่อนายกสภา มก.คนใหม่ต่อสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)โดยเร็ว คาดว่าจะยื่นให้ สกอ.ภายใน 1-2 วันนี้.

น.ส.อรไท ผลดี ผอ.พิพิธภัณฑ์ผ้าเผ่าไท คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการประชุมเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.รับทราบผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภา มก.และกรรมการสภา มก. 29 มิ.ย. 2559 00:25 29 มิ.ย. 2559 01:54 ไทยรัฐ