วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เสนอ ก.พ.ปรับเกณฑ์สอบสำนักช่างสิบหมู่

เสนอ ก.พ.ปรับเกณฑ์สอบสำนักช่างสิบหมู่

  • Share:

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังเฉพาะทางของกรมศิลปากร ว่า จัดทำแผนแก้ปัญหาเบื้องต้นเสร็จแล้ว โดยมาจากการวิเคราะห์ปริมาณงานและฐานข้อมูลเดิมว่ากรมศิลปากรมีความจำเป็นต้องบรรจุข้าราชการในตำแหน่งที่ว่างอยู่ หรือจ้างพนักงานราชการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ขาดแคลน รวมถึงขยายเวลาเกษียณอายุราชการในตำแหน่งเฉพาะด้านบางตำแหน่ง และจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาทดแทน ซึ่งที่ผ่านมากรมศิลปากรใช้วิธีจ้างบุคลากรภายนอกทดแทนการขาดแคลนคนทำงานบางด้าน แต่บางงานของกรมศิลปากร โดยเฉพาะของสำนักช่างสิบหมู่ และสำนักการสังคีต ก็ไม่สามารถจ้างบุคลากรภายนอกได้ เพราะต้องการการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นมากกว่า ทั้งนี้ในแผนดังกล่าวได้เตรียมทำเรื่องเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ว่า ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการในส่วนของสำนักช่างสิบหมู่ไม่ต้องสอบภาค ก. ขอสอบเฉพาะภาค ข. ที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้หรือไม่ เพราะต้องการได้คนที่มีฝีมือจริงๆ หากคนที่มาสอบฝีมือไม่ถึงเกณฑ์ก็จะต้องจัดสอบใหม่จนกว่าจะได้บุคคลที่เหมาะสม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอแผนให้นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม พิจารณาก่อนดำเนินตามขั้นตอนต่อไป

“เวลานี้ยังหาทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ แต่กรมศิลปากรจำเป็นต้องหาแนวทางแก้ปัญหาในระยะยาวที่ชัดเจนด้วย” นายอนันต์กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้