Thairath Logo
กีฬา

ขนส่งสุพรรณฯ จัดอบรมบุคลากร สร้างความปลอดภัยรถโรงเรียน

Share :

ขนส่งสุพรรณบุรี เปิดอบรมบุคลากร สร้างความปลอดภัยให้รถโรงเรียน เน้นให้ความสำคัญกับเด็กนักเรียนด้านการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านพัก - โรงเรียน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 มิ.ย. ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางมาเป็นประธาน เปิดอบรม "โครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้รถโรงเรียน" ร่วมจัดกิจกรรมพนักงานขับรถโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องกาลพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ทั้งนี้ ได้มีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี นายพงศ์ธนา แววรัตน์ และ หน.ขนส่งสาขาสองพี่น้อง หน.ขนส่งสาขาเดิมบางนางบวช และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย พนักงานขับรถโรงเรียน เจ้าของรถ ผู้ประกอบการขนส่งและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลรถรับส่งนักเรียน จำนวน 100 คน

นายพงศ์ธนา ขนส่งสุพรรณบุรี กล่าวว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนภายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการที่จัดขึ้นนี้ สืบเนื่องจากกรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญกับเด็กนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ การเดินทางไปกลับระหว่างบ้านพักอาศัยและโรงเรียนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมจะมีการทดสอบความรู้ผู้เข้าอบรม และออกหนังสือรับรองการผ่านการอบรม ที่ทำแบบทดสอบความรู้ให้กับพนักงานขับรถทุกคน
อ่านเพิ่มเติม...