วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ผ่านร่าง พ.ร.บ.ฟื้นฟูเยาวชนฯ มอบอำนาจให้อธิบดีกรมพินิจฯ คุม จนท.

ครม.เห็นชอบร่าง "พ.ร.บ.ฟื้นฟูเยาวชนกระทำผิด" ให้อำนาจอธิบดีกรมพินิจฯ ควบคุม จนท.มุ่งปรับเด็กให้เป็นคนดี กลับคืนสู่สังคม

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.59 ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า กระทรวงยุติธรรม เสนอที่ประชุม ครม.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหาร การแก้ไขบำบัดฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าการแก้ไขบำบัดเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในสถานแลกรับ และศูนย์ฝึกจัดอบรมเด็กและเยาวชนในประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบ รูปแบบ กระบวนการ ที่ชัดเจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขาดความชัดเจน และยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
         
ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า สำหรับสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ดังกล่าว กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่กระทำผิด โดยมี รมว.ยุติธรรม เป็นประธาน รวมถึงมีการกำหนดให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการแก้ไข และออกกฎระเบียบ
         
อย่างไรก็ตาม กำหนดให้อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีอำนาจกำหนดอำนาจและหน้าที่เจ้าหน้าที่พนักงานกรมพินิจ ห้ามใช้เครื่องพันธนาการใดๆ กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานควบคุม เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีกลับสู่สังคมได้ต่อไป.

ครม.เห็นชอบร่าง "พ.ร.บ.ฟื้นฟูเยาวชนกระทำผิด" ให้อำนาจอธิบดีกรมพินิจฯ ควบคุม จนท. มุ่งปรับเด็กให้เป็นคนดี กลับคืนสู่สังคม 28 มิ.ย. 2559 20:08 28 มิ.ย. 2559 22:24 ไทยรัฐ