วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.อนุมัตินำส่งเงินกองทุนฟื้นฟูการเงิน เพิ่ม 5 กว่าพัน ลบ.

ครม.อนุมัติจ่ายเงินชำระต้นเงินกู้ ในปีงบฯ 59 เข้ากองทุนฟื้นฟู-พัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพิ่มอีก 5 พันกว่าล้าน รวมเป็นเงินกว่า 1.9 หมื่นล้านบาท ยังเหลือหนี้ที่ต้องชดใช้ เอฟไอดีเอฟ อีก 9 แสนกว่าล้านบาท

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.59 ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิง ทักศดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกรัฐบาล กล่าวภายหลังการประชุม ครม.ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นำส่งเงินกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือ เอฟไอดีเอฟ เข้าบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ในปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติมอีก 5,849 ล้านบาท รวมกับเงินสมทบที่ ครม.อนุมัติตั้งแต่ 6 ต.ค.58 วงเงิน 14,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินที่นำส่งอีกประมาณ 19,000 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2559 ทั้งนี้ ยังเหลือหนี้สินที่จะต้องชดใช้ให้กับกองทุนเอฟไอดีเอฟอีก 980,000 กว่าล้านบาท

ขณะเดียวกัน ครม. ยังเห็นชอบแนวทางสนับสนุนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment โดยเห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องที่มีการรับเงินจากประชาชน ต้องติดตั้งอุปกรณ์ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เพียงพอต่อความต้องการให้บริการประชาชน โดยเริ่มดำเนินการติดตั้งภายในเดือนกันยายนนี้ และติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560.

ครม.อนุมัติจ่ายเงินชำระต้นเงินกู้ ในปีงบฯ 59 เข้ากองทุนฟื้นฟู-พัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพิ่มอีก 5 พันกว่าล้าน รวมเป็นเงินกว่า 1.9 หมื่นล้านบาท ยังเหลือหนี้ที่ต้องชดใช้ เอฟไอดีเอฟ อีก 9 แสนกว่าล้านบาท 28 มิ.ย. 2559 20:03 28 มิ.ย. 2559 21:21 ไทยรัฐ