วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ไฟเขียวแผนเศรษฐกิจตะวันออก

ครม.อนุมัติหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รองรับการลงทุน

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.59 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวภายหลังการประชุม ครม.ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยให้มีแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศทั้งระบบ สำหรับการลงทุนดังกล่าวนั้น ให้คำนึงถึงการเชื่อมโยงทั้งภายในและประเทศเพื่อนบ้าน โดยคาดว่าโครงการลงทุนดังกล่าวนั้นไม่ต่ำกว่า 300,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติต่อสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ให้บริษัท ไทยออยล์ ดำเนินการโรงกลั่นไทยออยล์ จ.ระยอง พื้นที่ 1,400 ไร่ อีก 30 ปี โดยไทยออยล์มีแผนที่จะลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อปรับปรุงโรงกลั่น และผลิตน้ำมันที่มีคุณภาพสูง ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา โดยคาดว่าจะใช้วงเงินลงทุนหลายล้าน.

ครม.อนุมัติหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รองรับการลงทุน 28 มิ.ย. 2559 19:57 28 มิ.ย. 2559 21:13 ไทยรัฐ