วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขอนแก่นเนื้อหอม กลุ่มทุนไทย-เทศ แห่ลงทุน หอการค้าฯเชื่อ ปชช.ได้ประโยชน์

หอการค้าฯเผยกลุ่มผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ แห่เข้ามาลงทุนในขอนแก่นเป็นจำนวนมาก ทั้งภาคบริการ สถาบันการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ พร้อมประเมินภาพรวมครึ่งปีหลัง เศรษฐกิจในขอนแก่นจะเติบโต

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.59 นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล รักษาการประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีหลังที่เหลือนี้คาดว่าเศรษฐกิจภายในขอนแก่น ยังมีแนวโน้มและทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะภาคการเกษตร เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของกระบวนการการผลิต ทั้งนาข้าวในฤดูกาลปลูกประจำปี รวมทั้งไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ที่เป็นรายได้หลักของพื้นที่ ในขณะที่ช่วงปลายปีเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตก็เป็นอีกหนึ่งช่วงของการกระตุ้นเม็ดเงินในพื้นที่อย่างมากเลยทีเดียว

นอกจากนี้การเติบโตด้านการลงทุนในพื้นที่ก็มีสัญญาณที่ดีขึ้น ล่าสุดในสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ได้ประสานงานในการขอจัดตั้งบริการโทรศัพท์อัตโนมัติ หรือ คอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่เพื่อเป็นส่วนแยกจากกรุงเทพฯ ซึ่งจะสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเช่นกัน ขณะที่การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะบ้านจัดสรรโครงการขนาดใหญ่ ก็ยังคงมีการสำรวจพื้นที่และพิจารณาอนุมัติการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี

นายชาญณรงค์ กล่าวว่า ขอนแก่นยังคงมีเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนทั้งในระดับพื้นที่ระดับประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วงที่ผ่านมามีนักลงทุนเดินทางมาพบปะและหารือร่วมเป็นคู่ค้ากับคนขอนแก่นอย่างมาก ขณะเดียวกันทูตพาณิชย์จากหลายประเทศ รวมทั้งเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ก็ได้ขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคธุรกิจเอกชนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่นักลงทุนจะเข้ามาในพื้นที่ขอนแก่น

ทั้งนี้ประชาชนใน จ.ขอนแก่น ก็แสดงออกถึงศักยภาพและการรวมพลังกันของทุกฝ่ายถึงแนวทางการพัฒนาเมืองเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันการลงทุนขนาดใหญ่ที่ชัดเจนขึ้น ขณะนี้โครงการรถไฟรางคู่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนควบคู่กับการจัดสรรงบประมาณที่มากับโครงการต่างๆ อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ก็ต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เช่น การคาดการณ์ต่างๆ ที่อาจจะไม่เป็นตามความต้องการไว้ ความผันผวนจากปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในภาพรวมของประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ในช่วงครึ่งปีแรกขอนแก่นประสบกับภาวะภัยแล้งอย่างหนัก ส่งผลต่อสภาพคล่องทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างชัดเจน ซึ่งไม่แตกต่างไปจากจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน

ด้วยการเป็นจังหวัดที่มีการให้บริการที่ครอบคลุม และการทำงานเป็นทีม นำปัญหามาร่วมกันวิเคราะห์และให้การสนับสนุนกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จนก่อให้เกิดการจ้างงาน และสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการวางแผนระยะยาว เพื่อให้เกิดสภาพคล่องตลอดทั้งปี ถือเป็นจุดแข้งภาพรวมทั้งจังหวัดที่คนร่วมทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพื้นที่

ขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและภาคการเกษตรยังคงเป็นการลงทุนที่น่าสนใจในพื้นที่ ทั้งนี้ผู้ประกอบการเองก็จะต้องมองหานวัตรกรรมหรือการทำงานที่ทดแทนกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากต้นทุนของการผลิตหรือต้นทุนที่มีอยู่ ด้วยการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด ดูได้จากการคิดค้นแอพพลิเคชั่นต่างๆ มาใช้ในการประกอบธุรกิจ ที่สามารถเข้าถึงการให้บริการและเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มลูกค้าอีกด้วย.

หอการค้าฯเผยกลุ่มผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ แห่เข้ามาลงทุนในขอนแก่นเป็นจำนวนมาก ทั้งภาคบริการ สถาบันการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ พร้อมประเมินภาพรวมครึ่งปีหลัง เศรษฐกิจในขอนแก่นจะเติบโต 28 มิ.ย. 2559 17:46 29 มิ.ย. 2559 01:50 ไทยรัฐ