วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พาณิชย์ เผย ERIA เร่งศึกษาข้อตกลง TPP เน้นผลกระทบ 4 ประเทศอาเซียน

พาณิชย์ เผย ERIA เร่งศึกษาข้อตกลง TPP เน้นผลกระทบ 4 ประเทศอาเซียน

  • Share:

พาณิชย์ เผย ERIA ศึกษาการใช้มาตรการกีดกันในอาเซียน พบไทยใช้ 1,630 มาตรการ เพื่อปกป้องผู้บริโภคและผู้ผลิตภายในไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสินค้านำเข้าไร้คุณภาพ พร้อมเดินหน้าศึกษาข้อตกลง TPP เน้นผลกระทบที่มีต่อ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม...

วันที่ 28 มิ.ย.59 นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมประจำปีของคณะกรรมการบริหารของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA) ที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อวางนโยบายและกำหนดแผนงานของ ERIA และรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานในด้านต่างๆ โดยที่ผ่านมา ERIA ได้ศึกษาการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการภาษีในอาเซียน ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนทางการค้าและการเข้าสู่ตลาดมีข้อจำกัดมากขึ้น โดยพบว่า ไทยใช้มาตรการฯ 1,630 มาตรการ จากอาเซียนใช้ทั้งหมด 5,975 มาตรการ โดยมาตรการฯ ที่ไทยใช้มากที่สุด คือ มาตรการสุขอนามัยและโรคพืช 48% รองลงมาคือ มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 35%

"มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีหลายอย่าง ไม่ได้กำหนดขึ้นเพื่อนำมาเป็นเครื่องมือกีดกันการค้าเสมอไป แต่อาจกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อรับประกันว่าผู้บริโภคในประเทศจะมีความปลอดภัย และปกป้องผู้ผลิตในประเทศ แต่สุดท้ายจะเป็นประโยชน์ในแง่ความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อมาตรฐานสินค้าทีไทยนำเข้าจากต่างประเทศ"

นายวินิจฉัย กล่าวอีกว่า สำหรับในปีนี้ ERIA ได้ศึกษาเนื้อหาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิกฟิก (ทีพีพี) และผลที่จะมีต่ออาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม โดยจำกัดเนื้อหาการศึกษาใน 3 หัวข้อ คือ การลงทุน รัฐวิสาหกิจ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีกำหนดศึกษาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

"อาเซียนมองว่า ทีพีพี ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมเจรจาแล้ว 3 ประเทศ คือมาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม อีกทั้งยังมีอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ที่ประกาศจะเข้าร่วมอีก ส่วนไทยอยู่ระหว่างศึกษา ชี้ให้เห็นว่า ทีพีพีอาจมีผลต่ออาเซียน จึงเห็นควรให้ศึกษาหาข้อมูลไว้เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้ และหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในอาเซียน ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกทีพีพีด้วย รัฐบาลมีหน้าที่เตรียมข้อมูลความพร้อมให้ได้มากที่สุด ส่วนการกำหนดท่าทีคงต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่".

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้