วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ไพบูลย์-มโน' ยื่นหลักฐานเพิ่ม ยก 5 เหตุ 'ธัมมชโย' อาบัติปาราชิก

ไพบูลย์-มโน ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมให้ เจ้าคณะภาค 1 ไต่สวนตามกฎมหาเถรสมาคม ยก 5 เหตุ ธัมมชโยอาบัติปาราชิก 

วันที่ 28 มิ.ย. ที่สำนักงานเจ้าคณะภาค 1 วัดชนะสงคราม นายไพบูลย์ นิติตะวัน และนพ.มโน เลาหวณิช อดีตพระวัดพระธรรมกาย เข้ายื่นหลักฐานเพิ่มเติมประกอบคำฟ้องกล่าวหาพระธัมมชโย ได้กระทำการอวดอุตริมนุสธรรม ละเมิดพระธรรมวินัย อันเป็นครุกาบัติต่อพระราชวิสุทธิเวที เจ้าคณะภาค 1 รวม 3 รายการ คือ 1. ข้อมูลบันทึกหลักฐานกรณีอวดอุตริมนุสธรรม ตามข้อกล่าวหากรณีอวดว่า มีคุณวิเศษพบวิญญาณนายชาติชาย ในสวรรค์ และอวดว่า ใช้ญาณตรวจสอบภพภูมิ “สตีฟ จอบส์” 2. สำเนา อีเมลวัดพระธรรมกายส่งสรุปการออกอากาศช่อง DMC ตอนที่ 101 และ 3. สรุปความคิดเห็นว่า พระธัมมชโย ได้กระทำการอวดอุตริมนุสธรรม ครบองค์อาบัติ 5 ข้อ

นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า 1. การอวดว่า ตนเองมีคุณวิเศษสามารถตรวจสอบภพภูมิ เห็นวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆ ได้ ทั้งๆ ที่จากหลักฐานแล้วพระธัมมชโยเอง ไม่มีคุณวิเศษนั้นเลย 2. การอวดอ้างมีคุณวิเศษใช้ญาณตรวจสอบภพภูมิเห็นวิญญาณไปอยู่บนสวรรค์ได้นั้น โดยมุ่งหวังให้อุบาสก อุบาสิกาที่ได้รับฟังเกิดความศรัทธาเลื่อมใส และยินดีบริจาคเงินและทรัพย์สินให้กับพระธัมมชโย 3. การอวดวิเศษใน 2 กรณีข้างต้น พระธัมมชโย ได้กระทำการอวดอุตริมนุสธรรม โดยให้บุคคลอื่นเข้าใจว่า เป็นผู้มีคุณวิเศษนั้นด้วยตนเอง โดยไม่ได้อ้างอำนาจของบุคคล อื่น เช่น หลวงพ่อสด หรือ แม่ชีจันทร์ ดังเช่น กรณีอื่น 4. พระธัมมชโย ได้เผยแพร่ต่อหน้าอุบาสกอุบาสิกา และเผยแพร่ออกอากาศทาง DMC ผู้ที่ได้รับฟังนั้น ล้วนเป็นมนุษย์ 5. ขณะที่อุบาสกอุบาสิการับฟังพระธัมมชโยอวดว่า ตนมีคุณวิเศษนั้นในขณะที่รับฟัง เขา เหล่านั้นเชื่อว่า พระธัมมชโย มีคุณวิเศษอย่างนั้น ดังนั้นเมื่อมีหลักฐานว่า พระธัมมชโยได้กระทำการอวดอุตริมนุสธรรมอาบัติปาราชิกเพราะครบองค์อาบัติทั้ง 5 ประการ จึงขอให้เจ้าคณะภาค 1 ดำเนินการไต่สวนตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 11 ว่าด้วยการลงนิคหกรรม เพื่อให้พระธัมมชโยพ้นจากการเป็นสมณเพศต่อไป.

ไพบูลย์-มโน ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมให้ เจ้าคณะภาค 1 ไต่สวนตามกฎมหาเถรสมาคม ยก 5 เหตุ ธัมมชโยอาบัติปาราชิก 28 มิ.ย. 2559 17:16 28 มิ.ย. 2559 20:09 ไทยรัฐ