วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังโชว์ 8 เดือนของปีงบประมาณ 59 เก็บรายได้เข้ารัฐกว่า 1.5 ล้านล้าน

กระทรวงการคลังโชว์ผลงาน 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 59 เก็บเงินเข้ารัฐกว่า 1.5 ล้านล้านบาท สูงกว่าที่ประมาณการไว้ 4.1% คิดเป็นเงิน 61,093 ล้านบาท เผยได้แรงหนุนจากการประมูล 4 จี รายได้รัฐวิสาหกิจ รวมถึงการเก็บภาษีเหล้า-เบียร์

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 2559) จัดเก็บได้ 1,556,421 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 61,093 ล้านบาท หรือ 4.1% และสูงกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2558 ประมาณ 13.4%

ทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากการนำส่งรายได้จากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 และ 1800 MHz (4G) จำนวน 48,242 ล้านบาท นอกจากนี้การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าประมาณการ 12,202 ล้านบาท หรือ 14.4% ส่วนการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็สูงกว่าประมาณการ 7,351 ล้านบาท คิดเป็น 3.4% ขณะที่การจัดเก็บภาษีเหล้า-เบียร์ สูงกว่าประมาณการ 6,947 ล้านบาท หรือ 12.6% และภาษีสรรพสามิตรถยนต์สูงกว่าประมาณการ 4,444 ล้านบาท คิดเป็น 7.1%

"ในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สูงกว่าเป้าหมาย 60,000 ล้านบาท ในขณะที่การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคภายในประเทศยังคงสูงกว่าปีก่อนอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังขยายตัวได้ดีจากมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานภายใต้สังกัด เพื่อให้การจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย" นายกฤษฎา กล่าว.

กระทรวงการคลังโชว์ผลงาน 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 59 เก็บเงินเข้ารัฐกว่า 1.5 ล้านล้านบาท สูงกว่าที่ประมาณการไว้ 4.1% คิดเป็นเงิน 61,093 ล้านบาท เผยได้แรงหนุนจากการประมูล 4 จี รายได้รัฐวิสาหกิจ รวมถึงการเก็บภาษีเหล้า-เบียร์ 28 มิ.ย. 2559 15:52 28 มิ.ย. 2559 19:04 ไทยรัฐ