Thairath Logo
กีฬา

รวมพลังสร้างเด็กรุ่นใหม่สุขภาพดี ปลูกฝัง 3 สุขนิสัยตั้งแต่เยาว์วัย

Share :

ออดรีย์ เลียว จากเนสท์เล่ ร่วมกับ ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ผนึกกำลังกับหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนเปิดตัวโครงการ “รวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี”.

เนสท์เล่ ผนึกกำลังภาครัฐ เปิดตัวโครงการ “รวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี” (United for Healthier Kids) โดยจุดประกายพ่อแม่และผู้มีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก สร้างเยาวชนรุ่นใหม่วัย 3-12 ปีที่แข็งแรง โดยปลูกฝัง 3 สุขนิสัยสำคัญ ได้แก่ การกินอาหารให้หลากหลาย เน้นเพิ่มผักผลไม้ เลือกดื่มน้ำเปล่า และขยันขยับเคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้น

สำหรับสถานการณ์สุขภาพของเด็กไทยวันนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยว่า จากสถิติล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ร้อยละ 7-10 ของเด็กไทยมีน้ำหนักตัวน้อยกว่ามาตรฐาน ขณะที่ ร้อยละ 12 มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน หรือเป็นโรคอ้วน แม้ว่าจะมีการริเริ่มโครงการต่างๆมากมายออกมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการนมโรงเรียน โครงการอาหารกลางวันนักเรียน

แต่ภาวะทุพโภชนาการในเด็กก็ยังคงอยู่ และทวีความรุนแรงขึ้นด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ติดอันดับการมีอัตราเพิ่มของคนเป็นโรคอ้วนมากขึ้นอย่างชัดเจน รากเหง้าของปัญหานี้คือ สุขนิสัยต่างๆที่ไม่เหมาะสม เด็กจำนวนมากรับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูง แต่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ รับประทานผักผลไม้น้อย ดื่มน้ำเปล่าน้อยเกินไป และทำกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายเพียงวันละไม่เกิน 45-60 นาทีเท่านั้น การแก้ไขปัญหาเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนนี้ เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญ ต้องร่วมผนึกกำลังเพื่อส่งเสริมการปลูกฝัง 3 สุขนิสัยที่ดีให้เด็กตั้งแต่วัยเยาว์ เริ่มจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในสัดส่วนที่เหมาะสม ดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้น ดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวานให้น้อยลง และทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้น

นางออดรีย์ เลียว ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า กล่าวว่า สถานการณ์สุขภาพของเด็กไทยที่เราเผชิญอยู่นี้ คล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกก็ระดมกำลังเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหานี้เช่นกัน เนสท์เล่ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมานานกว่า 150 ปี มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กๆ และถือเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหานี้ในทันที เราเชื่อว่า การสร้างพฤติกรรม สุขภาพที่ดีตั้งแต่วัยเยาว์เพื่อปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีอย่างยั่งยืนไปตลอดชีวิตเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น ในปีแรกของการดำเนินโครงการ “รวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี” (United for Healthier Kids) จึงเน้นที่การปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีในเด็กอายุ 3-5 ปี เพราะเป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโต หากได้รับการปลูกฝังวินัยในการรับประทานอาหารที่ดี ก็เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้แล้วใส่ปุ๋ยดี ใช้ดินดี ทำให้ต้นไม้นั้นเติบโตแข็งแรง.

อ่านเพิ่มเติม...
เนสท์เล่รวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดีสุขนิสัยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์สุขภาพของเด็กไทยข่าวสตรีข่าวไทยรัฐฉบับพิมพ์