วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลอกต้อฟังเพลงคลอช่วยให้หายกลัว

ผู้ที่จะเข้ารับการผ่าตัดลอกต้อ มีข่าวดีว่า หากฟังเพลงมาก่อนจะช่วยระงับความตื่นเต้น และยังช่วยลดปริมาณยาชาให้น้อยลงด้วย หัวหน้าศัลยแพทย์ตา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโคชินที่ฝรั่งเศส รายงานว่า การฟังเพลงจะเป็นการช่วยให้คนไข้ลดความตื่นเต้น โดยไม่ต้องใช้ยา และไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย

หากปล่อยให้คนไข้รู้สึกตัวขณะรับการผ่าตัด อาจจะทำให้คนไข้ตื่นตระหนกได้ จากผลการทดลองกับคนไข้ได้พบว่า รายที่ได้ฟังเพลง จะเกิดความวิตกกังวลชั่วเพียง 20 ส่วน 100 เทียบกับผู้ไม่ได้ฟังเพลง จะมีมากถึง 65 ส่วน 100 นอกจากนั้น คนไข้นักเพลงต้องการยาชาเฉพาะที่ แค่เพียงร้อยละ 16 ในขณะคนไข้ที่ไม่ฟังเพลง จะต้องให้ยาถึงร้อยละ 32

ไม่ใช่เท่านั้น คนไข้ที่ฟังเพลงยังมีความรู้สึกพึงพอใจในผลการผ่าตัด ถึง 71 ใน 100 ในขณะที่ผู้ที่ไม่ได้ฟัง พอใจเพียงแค่ 55 ส่วน 100

จักษุแพทย์ยังกล่าวด้วยความหวังดีว่า คิดว่าการให้ฟังเพลง ยังอาจจะใช้ได้ผลกับคนไข้ผ่าตัดอื่นๆด้วย อย่างเช่น เพลงที่ใช้ได้เลือกมาจากหลายแบบด้วยกัน ตั้งแต่เพลงแจ๊ส ฟลามิงโก คิวแบน เพลงคลาสสิก และบรรเลงเปียโน ซึ่งคิดว่าจะช่วยป้องกัน และลดความรู้สึกเจ็บปวด ความวิตกกังวล และความซึมเศร้า.

ผู้ที่จะเข้ารับการผ่าตัดลอกต้อ มีข่าวดีว่า หากฟังเพลงมาก่อนจะช่วยระงับความตื่นเต้น และยังช่วยลดปริมาณยาชาให้น้อยลงด้วย หัวหน้าศัลยแพทย์ตา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโคชินที่ฝรั่งเศส รายงานว่า... 28 มิ.ย. 2559 15:03 28 มิ.ย. 2559 15:03 ไทยรัฐ