วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.เชิญชวนดูรายการ '7 สิงหา ประชามติร่วมใจ'

กกต.เชิญชวน ปชช.ติดตามรายการ "7 สิงหา ประชามติร่วมใจ" ทางโทรทัศน์-วิทยุ แจงร่างฯ-คำถามพ่วง

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รักษาการแทนเลขาธิการ กกต.กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) และสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ โดยจัดทำรายการ "7 สิงหา ประชามติร่วมใจ" เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นเพิ่มเติมคำอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่มเติม รวมทั้งกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงประชามติให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยมีการจัดสรรเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 13 ครั้ง ซึ่งได้ออกอากาศครั้งแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา

โดย นายบุณยเกียรติ กล่าวว่า ยังเหลืออีก 12 ครั้ง ที่จะออกอากาศฯ ดังนี้ ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มิ.ย.นี้ ประเด็น "ประชาชนได้อะไรจากรัฐธรรมนูญ" ครั้งที่ 3 วันที่ 4 ก.ค. ประเด็น "ทำไม ? ต้องถามพ่วง" ครั้งที่ 4 วันที่ 6 ก.ค. ประเด็น "สิทธิและหน้าที่พลเมือง" ครั้งที่ 5 วันที่ 11 ก.ค. ประเด็น "รัฐธรรมนูญว่าด้วยรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี" ครั้งที่ 6 วันที่ 13 ก.ค. ประเด็น "การเสวนาให้ความรู้ร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับศาลและศาลรัฐธรรมนูญ" ครั้งที่ 7 วันที่ 18 ก.ค. ประเด็น "ร่างรัฐธรรมนูญกับอนาคตใหม่ประเทศไทย" ครั้งที่ 8 วันที่ 20 ก.ค. ประเด็น "ประชาชนได้อะไรจากองค์กรอิสระ-องค์กรอัยการ"

ครั้งที่ 9 วันที่ 25 ก.ค. ประเด็น "ท้องถิ่นเป็นของประชาชน" ครั้งที่ 10 วันที่ 27 ก.ค. ประเด็น "ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการปฏิรูปประเทศ" ครั้งที่ 11 วันที่ 1 ส.ค. ประเด็น" "ข้อสงสัย! คำถามพ่วง" ครั้งที่ 12 วันที่ 3 ส.ค. ประเด็น "จากใจกรธ.ถึงประชาชน" และครั้งที่ 13 วันที่ 6 ส.ค. ประเด็น "7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง" ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถรับชมรายการ "7 สิงหา ประชามติร่วมใจ" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียง ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 9, NBT (ช่อง 11), ช่อง 3 HD, ไทยพีบีเอส, สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และการออกอากาศทางสถานีวิทยุของรัฐ พร้อมกัน จำนวน 600 สถานี รวมทั้งสถานี MCOT Family โดยสำหรับการออกอากาศครั้งต่อไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www.ect.go.th

กกต.เชิญชวน ปชช.ติดตามรายการ "7 สิงหา ประชามติร่วมใจ" ทางโทรทัศน์-วิทยุ แจงร่างฯ-คำถามพ่วง 28 มิ.ย. 2559 14:14 28 มิ.ย. 2559 15:21 ไทยรัฐ