วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยอดขายรถยนต์เดือนพฤษภาคม 2559

ยอดขายรถยนต์เดือนพฤษภาคม 2559

  • Share:

วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 66,035 คัน เพิ่มขึ้น 16.0% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 25,050 คัน เพิ่มขึ้น 8.3% รถเพื่อการพาณิชย์ 40,985 คัน เพิ่มขึ้น 21.2% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนต์นี้ จำนวน 33,549 คัน เพิ่มขึ้น 29.8%

ตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคมมีปริมาณการขาย 66,035 คัน เพิ่มขึ้น 16.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 8.3% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 21.2% ซึ่งเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของตลาดรถยนต์ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 อีกทั้งเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของตลาดรถยนต์นั่งครั้งแรกในรอบ 36 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 และเป็นการเติบโตต่อเนื่องของตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เป็นเดือนที่ 4 จากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่ได้แนะนำสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา

ตลาดรถยนต์สะสม 5 เดือน มีปริมาณการขาย 302,581 คัน ลดลง 2.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 17.4% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 8.5% เนื่องมาจากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่สู่ตลาด แต่จากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัวต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานส่งผลให้ทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือน ระมัดระวังเรื่องการลงทุนและใช้จ่าย ทำให้อัตราการเติบโตของยอดขายสะสมยังคงชะลอตัว

ตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายน แนวโน้มทรงตัวถึงแม้ว่าเศรษฐกิจในประเทศเริ่มมีแนวโน้มที่จะเติบโตทั้งจากการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐรวมถึงแรงส่งจากการท่องเที่ยวและบริการ แต่อย่างไรก็ตามความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกรวมถึงการผลิตที่ยังคงทรงตัวในระดับต่ำจากภาวะภัยแล้งและกำลังซื้อโดยรวมที่ยังไม่ขยายตัว ทำให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายนยังอยู่ในสภาวะทรงตัว

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนพฤษภาคม 2559
1. ตลาดรถยนต์รวม
ปริมาณการขาย 66,035 คัน เพิ่มขึ้น 16.0%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 22,307 คัน เพิ่มขึ้น 23.9% ส่วนแบ่งตลาด 33.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,757 คัน เพิ่มขึ้น 17.3% ส่วนแบ่งตลาด 19.3%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 9,812 คัน เพิ่มขึ้น 10.6% ส่วนแบ่งตลาด 14.9%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง
ปริมาณการขาย 25,050 คัน เพิ่มขึ้น 8.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 8,896 คัน เพิ่มขึ้น 19.6% ส่วนแบ่งตลาด 35.5%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 7,177 คัน เพิ่มขึ้น 18.4% ส่วนแบ่งตลาด 28.7%
อันดับที่ 3 มาสด้า 2,230 คัน เพิ่มขึ้น 13.5% ส่วนแบ่งตลาด 8.9%

3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 33,549 คัน เพิ่มขึ้น 29.8%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 12,842 คัน เพิ่มขึ้น 32.2% ส่วนแบ่งตลาด 38.3%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 11,649 คัน เพิ่มขึ้น 19.1% ส่วนแบ่งตลาด 34.7%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 2,950 คัน เพิ่มขึ้น 34.7% ส่วนแบ่งตลาด 8.8%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน :4,645 คัน โตโยต้า 1,832 คัน – มิตซูบิชิ 1,203 คัน – อีซูซุ 1,100 คัน – ฟอร์ด 460 คัน – เชฟโรเลต 50 คัน

4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up
ปริมาณการขาย 28,904 คัน เพิ่มขึ้น 22.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 11,010 คัน เพิ่มขึ้น 20.6% ส่วนแบ่งตลาด 38.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 10,549 คัน เพิ่มขึ้น 20.2% ส่วนแบ่งตลาด 36.5% 
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 2,279 คัน เพิ่มขึ้น 30.5% ส่วนแบ่งตลาด 7.9%

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์
ปริมาณการขาย 40,985 คัน เพิ่มขึ้น 21.2%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 13,411 คัน เพิ่มขึ้น 26.9% ส่วนแบ่งตลาด 32.7%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,757 คัน เพิ่มขึ้น 17.3% ส่วนแบ่งตลาด 31.1%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 2,950 คัน เพิ่มขึ้น 34.7% ส่วนแบ่งตลาด 7.2%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2559
1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 302,581 คัน ลดลง 2.0%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 87,715 คัน ลดลง 13.4% ส่วนแบ่งตลาด 29.0%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 61,119 คัน เพิ่มขึ้น 4.6% ส่วนแบ่งตลาด 20.2%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 43,949 คัน ลดลง 6.2% ส่วนแบ่งตลาด 14.5%

2.) ตลาดรถยนต์นั่ง
ปริมาณการขาย 103,710 คัน ลดลง 17.4%
อันดับที่ 1 ฮอนด้า 31,269 คัน ลดลง 7.4% ส่วนแบ่งตลาด 30.2%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 27,849 คัน ลดลง 39.2% ส่วนแบ่งตลาด 26.9%
อันดับที่ 3 มาสด้า 11,445 คัน เพิ่มขึ้น 28.4% ส่วนแบ่งตลาด 11.0%

3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 160,490 คัน เพิ่มขึ้น 13.6%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 56,834 คัน เพิ่มขึ้น 11.5% ส่วนแบ่งตลาด 35.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 55,769 คัน เพิ่มขึ้น 4.4% ส่วนแบ่งตลาด 34.7%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 17,981 คัน เพิ่มขึ้น 38.0% ส่วนแบ่งตลาด 11.2%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 27,171 คัน โตโยต้า 12,598 คัน – มิตซูบิชิ 8,983 คัน – อีซูซุ 2,972 คัน – ฟอร์ด 2,197 คัน– เชฟโรเลต 421 คัน

4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pickup
ปริมาณการขาย 133,319 คัน เพิ่มขึ้น 3.9%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 52,797 คัน เพิ่มขึ้น 9.7% ส่วนแบ่งตลาด 39.6%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 44,236 คัน ลดลง 5.0% ส่วนแบ่งตลาด 33.2%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 11,017 คัน เพิ่มขึ้น 29.9% ส่วนแบ่งตลาด 8.3%

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์
ปริมาณการขาย 198,871 คัน เพิ่มขึ้น 8.5%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 61,119 คัน เพิ่มขึ้น 4.6% ส่วนแบ่งตลาด 30.7%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 59,866 คัน เพิ่มขึ้น 7.9% ส่วนแบ่งตลาด 30.1%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 17,981 คัน เพิ่มขึ้น 38.0% ส่วนแบ่งตลาด 9.0%


อาคม รวมสุวรรณ
E-Mail chang.arcom@thairath.co.th
Facebook https://www.facebook.com/chang.arcom
https://www.facebook.com/ARCOM-CHANG-Thairath-Online-525369247505358/

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้