วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอดับบลิวเอ็น ชำระเงินประมูล 4G กสทช. งวดแรกแล้ว 8,600 ล.

กสทช. จับมือ คปภ. สร้างเชื่อมั่นผู้บริโภค พร้อมให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการประกันภัย-ผู้บริโภคกิจการโทรคมนาคม แก้ปัญหาผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากตัวแทนประกันภัย ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางติดต่อชักชวนทำประกัน ด้าน เอดับบลิวเอ็น เข้ามาชำระเงิน ค่าประมูล 4จี คลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซ งวดแรกแล้ว 8,600 ล้านบาท ..

วันที่ 28 มิ.ย. 59 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำงานเชิงรุก และการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อให้ก้าวทันต่อพัฒนาการของบริการโทรคมนาคม ที่มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบธุรกิจประกันภัย เช่น การขายประกันภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างแพร่หลาย และการขายประกันภัยออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม และสำนักงาน คปภ. ในฐานะผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย เห็นว่าการร่วมกันเติมเต็มประสิทธิภาพการคุ้มครองประชาชนที่เป็นทั้งผู้ใช้บริการประกันภัย และผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เป็นประเด็นสำคัญที่ควรดำเนินการ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการด้านประกันภัยที่ได้รับความเสียหายหรือความเดือดร้อน จากการที่ตัวแทนประกันภัยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อชักชวนให้ทำประกัน

นอกจากนี้ ในอนาคตหน่วยงานทั้งสอง อาจมีแผนร่วมมือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นในการรับบริการด้านประกันภัยผ่านการใช้บริการโทรคมนาคมให้แก่ประชาชนที่สนใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมให้ครอบคลุมรอบด้าน


ด้าน นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส ในนามบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค หรือ เอดับบลิวเอ็น มาชำระเงิน ค่าประมูล 4จี คลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซ งวดแรก ประมาณ 8,600 ล้านบาท จากวงเงินที่เคาะประมูล 7 หมื่น 5,654 ล้านบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกสทช. กล่าวว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือกทค. จะประชุมช่วงบ่ายนี้ เพื่อออกใบอนุญาตฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ก่อนหมดอายุสัญญาสัมปทาน เพื่อให้ลูกค้า 2จี คลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ สามารถใช้งานต่อได้ หรือซิมไม่ดับ สำหรับลูกค้าที่ยังค้างอยู่ในระบบมีทั้งหมด 3แสน 7 หมื่น หมายเลข ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการใช้งานแล้ว หากลูกค้าต้องการใช้งานต่อสามารถโอนย้ายไปใช้งานได้ทุกค่าย ไม่เช่นนั้นซิมจะดับลง หลังเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 30 มิถุนายนนี้

เลขาธิการ กสทช.กล่าวด้วยว่า สำหรับคลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ ที่เอไอเอสได้มานั้นจะนำมาแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 ส่วน คือ ให้ทีโอทีเช่าใช่บริการโครงข่าย2จี เดิม และให้บริการ 3จี และ 4จี โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ ซึ่งมีลูกค้าเดิมประมาณ 38.5 ล้านเลขหมาย แต่การมีคลื่น 900MHz เข้ามา จะทำให้รองรับได้มากขึ้น ถึง 50 ล้านเลขหมาย โดยจะประกาศแผนการใช้งานอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมนี้.

กสทช. จับมือ คปภ. สร้างเชื่อมั่นผู้บริโภค พร้อมให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการประกันภัย-ผู้บริโภคกิจการโทรคมนาคม แก้ปัญหาผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากตัวแทนประกันภัย ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางติดต่อชักชวนทำประกัน ... 28 มิ.ย. 2559 11:27 28 มิ.ย. 2559 14:06 ไทยรัฐ