วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พิชัย' ชี้ ปัญหาอียูไม่กระทบเออีซี ไทยต้องสร้างบรรทัดฐานสากล

"พิชัย" ชี้ Brexit และปัญหาอียู ไม่กระทบการรวมตัวของเออีซี แต่ไทยเป็นตัวถ่วงเออีซี จะเป็นผู้นำอาเซียนได้จะต้องมีบรรทัดฐานสากล...

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 59 นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ปัญหา Brexit ที่จะส่งผลกระทบไปทั้งโลก และอาจจะทำให้อียูมีปัญหาถึงขั้นแตกออกได้ แต่จะไม่มีผลกระทบกับการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ตามที่หลายฝ่ายกังวล ทั้งนี้ เพราะ เออีซี และ อียู มีรูปแบบการรวมตัวที่ต่างกัน โดยประเทศในกลุ่มเออีซี ไม่ได้มีการใช้เงินสกุลเดียวกันเหมือนอียูที่ใช้เงินยูโร และเออีซีเป็นเขตการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก โดยประเทศต่างๆ มีการเจริญเติบโตที่สูงไม่เหมือนอียู ที่มีหลายประเทศมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ยกเว้นประเทศไทยที่มีการเจริญเติบโตที่ต่ำที่สุดในอาเซียน จากปัญหาการเมืองภายในประเทศ ถึงขนาดที่สื่อต่างประเทศวิเคราะห์ว่า ไทยกลายเป็นตัวถ่วงของเออีซีไปแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเพราะประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำของอาเซียนได้ จากที่ไทยมีการพัฒนาที่มากกว่า และมีตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม อีกทั้ง โดยส่วนตัวแล้วอยากเห็นเงินบาทเป็นเงินสกุลหลักของภูมิภาค ซึ่งจะทำให้ไทยเป็นผู้นำของอาเซียนได้อย่างแท้จริง โดยแต่ละประเทศก็มีเงินสุกลของตัวเอง แต่อิงกับค่าเงินบาท เพราะปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านก็ใช้เงินบาทกันอย่างแพร่หลายอยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้ไทยได้ประโยชน์อย่างมาก

ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยจะเป็นผู้นำอาเซียน ประเทศไทยจะต้องมีบรรทัดฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ โดยต้องเร่งกลับสู่ระบอบการปกครองที่ประชาคมโลกยอมรับ ซึ่งต้องมีรัฐธรรมนูญที่เป็นสากล และต้องมีการป้องกันการทุจริตที่ผู้รับผิดชอบต้องลาออกทันทีที่มีปัญหา เช่น เรื่อง GT 200 และ อุทยานราชภักดิ์ ที่ประชาชนยังสงสัย เป็นต้น อีกทั้งต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน จนยูเอ็นและนานาชาติต้องตำหนิ แต่โฆษก คสช. กลับกล้าออกมายืนยันว่ารัฐบาล คสช. ไม่เคยมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และหากประชามติไม่ผ่าน นายกรัฐมนตรีก็ควรจะต้องลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ เนื่องจากรัฐบาล และ คสช. เป็นผู้ตั้ง กรธ.เอง ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีบรรทัดฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และจะทำให้เป็นผู้นำของอาเซียนได้.

"พิชัย" ชี้ Brexit และปัญหาอียู ไม่กระทบการรวมตัวของเออีซี แต่ไทยเป็นตัวถ่วงเออีซี จะเป็นผู้นำอาเซียนได้จะต้องมีบรรทัดฐานสากล... 28 มิ.ย. 2559 11:06 28 มิ.ย. 2559 11:46 ไทยรัฐ