วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นย.เทิดพระเกียรติ 57 ปี วันทหารนาวิกโยธิน อันเชิญเพลงมาร์ชนาวิก

นย.ทำพิธี ครอบรอบ 57 ปี วันทหารนาวิกโยธิน อัญเชิญเพลงมาร์ช "ราชนาวิกโยธิน" เทิดพระเกียรติต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร สัตหีบ ชลบุรี...

วันนี้ 28 มิ.ย. 59 ที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.) เป็นประธานกระทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมอัญเชิญมาร์ชเพลง "ราชนาวิกโยธิน" ขึ้นไว้ ณ แท่นปรัมพิธี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นการเทิดพระเกียรติ และย้อนรำลึก 57 ปี ถึงเหตุการณ์ในครั้งที่ได้รับพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ จนถือกำเนิด "วันทหารนาวิกโยธิน" ณ หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง และกำลังพลกว่าพันนาย เข้าร่วมทำกิจกรรม

พล.ร.ท.รัตนะ กล่าวว่า ทุกวันที่ 28 มิ.ย.ของทุกปี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ถือเป็น วันทหารนาวิกโยธิน สืบเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่ง ที่เกิดขึ้นในวันนี้เมื่อ 57 ปี ก่อน หรือ พ.ศ. 2502 น.อ.สนอง นิสาลักษณ์ ผู้บัญชาการ ผู้บังคับการกรมนาวิกโยธิน (ผบ.นย.) ท่านที่ 4 (ยศขณะนั้น) เข้าเวรราชองครักษ์ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำลังทรงพระเกษมสำราญอยู่กับการทรงดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผบ.นย. ขึ้นไปร้องเพลงนาวิกโยธิน แต่เนื่องจากเพลงนาวิกโยธินยังไม่มี จึงได้ร้องเพลงทหารเรือถวาย

ขณะที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพักจากการทรงดนตรีเสด็จลงมาประทับข้างล่าง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บรรดาผู้เข้าเฝ้าได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด ขณะนั้น ผบ.นย. ได้มีโอกาสเข้าไปกราบลงแทบพระบาท พร้อมกับขอพระราชทานเพลงประจำทหารนาวิกโยธิน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อทหารนาวิกโยธิน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผบ.นย. เข้าเฝ้าฯ และพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ "มาร์ชราชนาวิกโยธิน" เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2502

จากพระราชประสงค์ และพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยจะให้ทหารนาวิกโยธิน มีเพลงประจำหน่วย จึงพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ "มาร์ชราชนาวิกโยธิน" ที่เป็นบทเพลงอันทรงคุณค่า เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทหารนาวิกโยธินทุกคน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงถือวันดังกล่าวเป็น วันทหารนาวิกโยธิน ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ดังช่วงหนึ่งของเนื้อเพลงที่ทหารนาวิกโยธินได้จดจำฝังลงในจิตใจคือ "กาย ใจ ชีวิต มอบเป็นราชพลี".นย.ทำพิธี ครอบรอบ 57 ปี วันทหารนาวิกโยธิน อัญเชิญเพลงมาร์ช "ราชนาวิกโยธิน" เทิดพระเกียรติต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร สัตหีบ ชลบุรี... 28 มิ.ย. 2559 11:05 28 มิ.ย. 2559 13:31 ไทยรัฐ